You are here: Home / Theses / "Nu kommer hunden!": Aktionsforskning om barn som läser för hundar med syfte att utveckla lässtunderna på svenska bibliotek / Supporting Docs

"Nu kommer hunden!": Aktionsforskning om barn som läser för hundar med syfte att utveckla lässtunderna på svenska bibliotek

By Elina Garp

View Link (HTM)

Licensed under