Support

Support Options

Report a problem

About you
About the problem
 
You are here: Home / Theses / Koira auttaa toimimaan : Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus koiran kanssa toimimisen vaikutuksesta ihmisen toimijuuteen / About

Koira auttaa toimimaan : Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus koiran kanssa toimimisen vaikutuksesta ihmisen toimijuuteen

By Laura Kymäläinen, Sini Lehtinen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Eläimen ja ihmisen välistä suhdetta ja eläinavusteista toimintaa ja terapiaa kohtaan on nähtävillä lisääntyvää kiinnostusta ja se näkyy 2000 – luvulla ilmestyneiden tutkimusten, opinnäytetöiden ja pro gradujen määrässä. Tutkimuksia on tehty esimerkiksi lemmikin tuomista terveysvaikutuksista, avustajakoirien merkityksestä, koiran ulkoiluttamisen vaikutuksista mielenterveyskuntoutujiin ja eläinavusteisesta terapiasta. On myös tehty tutkimuksia eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta eri teorioiden, kuten kiintymysteorian, kautta.

Opinnäytetyömme tavoitteena oli integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tutkia aktiivisen koiran kanssa toimimisen vaikutuksia ihmisen toimijuuteen sekä löytää arviointimenetelmiä, joilla tätä vaikutusta on arvioitu. Tavoitteenamme oli myös löytää laadukas arviointimenetelmä kehittämäämme koira-avusteiseen toimintaterapiapalveluun, jonka avulla palvelun interventiolle voitaisiin 
asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus valittiin, jotta 
saataisiin kerättyä mahdollisimman monipuolinen ja laaja aineisto systemaattisesti yhteen. Tietokantahakuja tehtiin viiteen (5) tietokantaan ja tämän lisäksi tehtiin manuaalista tiedonhakua. Katsaukseen valikoitui lopulta 16 artikkelia ja yksi kirja.

Tulosten mukaan koiralla ja sen kanssa toimimisella on pääosin positiivisia vaikutuksia ihmisen päivittäi seen elämään, elämänlaatuun ja psyykkiseen hyvinvointiin ja näiden kautta toimijuuteen. Tuloksissa tuli ilmi, että koiran omistamiseen liittyy myös negatiivisia puolia, jotka vaikuttavat rajoittavasti toimijuuteen. Muutamassa tutkimuksessa tuli selkeästi esiin, että aktiivinen toiminta koiran kanssa vaikutti myönteisemmin kuin passiivinen koiran seurassa olo.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2014
Translated Title The Dog Helps Work: An Integrated Systematic Literature Review of Effect of Dog Behavior on Human Activity
Pages 57
Publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Location of Publication Jyväskylä, Finland
Degree Toimintaterapian
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121519851
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted therapies
  3. Animal roles
  4. Dogs
  5. Mammals
  6. Occupational Therapy
  7. Pet ownership
  8. Pets and companion animals
  9. therapy
  10. therapy animals