You are here: Home / Theses / Suomenkarjan käyttö terapiaeläimenä / About

Suomenkarjan käyttö terapiaeläimenä

By Anu Kinnunen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Suomen alkuperäiskarjojen annettiin miltei kuolla sukupuuttoon, ennen kuin niiden suojeluun viimein parikymmentä vuotta sitten havahduttiin. Arvokkaan geeniaineksen katoaminen olisi ollut kohtalokasta maamme jalostustyölle ja kotieläinlajien monimuotoisuudelle. Nykyään karjojen suojelu kiinnostaa yhä useampaa ihmistä, ja sitä myötä myös kysyntä niiden erilaisille tuotteille ja palveluille on kasvanut huimasti. Ongelmana onkin, minkälaisiin tarkoituksiin alkuperäiskarjaa voidaan käyttää. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää soveltuuko suomenkarja käytettäväksi eläinavusteiseen terapiaan, ja minkälaisia terapiamuotoja niiden kanssa tehtäväksi voitaisiin kehittää. Samalla tarkastelun alle joutui myös se, olisiko kyseisestä terapiamuodosta apua suomenkarjan suojeluun. Työn toimeksiantajana toimi Suomen Alkuperäiskarja ry. 

Tutkimusaineisto kerättiin kahdelta suomenkarjan parissa toimivalta henkilöltä. Toinen heistä toimii tilanhoitajana itäsuomenkarjatilalla, joissa suurin osa eläinten hoitajista on kehitysvammaisia tai – häiriöisiä. Toinen aineiston lähde oli yksi Suomen tunnetuimpia itäsuomenkarjan puolestapuhujia ja karjankasvattajia, Miina Äkkijyrkkä. Tutkimusaineisto kerättiin keskusteluhaastatteluin. 

Tulokset osoittivat, että suomenkarja soveltuu terapiakäyttöön mainiosti, kunhan se koulutetaan ja totutetaan asiaan johdonmukaisesti ja laadukkaasti. Ne ovat luonteeltaan helposti lähestyttäviä ja käsiteltäviä, sekä ovat terveessä suhteessa kilttejä ja uteliaita. Niiden kanssa toteutettavan terapian tulee olla pitkäkestoista, jotta asiakassuhteesta saadaan luotettava ja toimiva. Mahdollisia terapiamuotoja suomenkarjalle ovat esimerkiksi niiden turkin harjaus, niiden pariin pääsy, jo pelkkä katselukin auttaa, niiden yleisten hoitotoimien teko tai jopa niiden vuokraus

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2010
Translated Title The use of Finnish cattle as a therapeutic animal
Pages 43
Publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Location of Publication Jyväskylä, Finland
Department Maaseutuelinkeinojen
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201101051054
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted therapies
 3. Animal roles
 4. Animals in culture
 5. Animal welfare
 6. Cattle
 7. Farm animals
 8. Farms
 9. Food animals
 10. Green care
 11. Health
 12. Mammals