The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Tags / Animal-assisted therapies / Theses

Tags: Animal-assisted therapies

Resources (1-20 of 2971)

 1. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 2. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 3. Eläin lapsen vuorovaikutus-ja kommunikointitaitojen tukijana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katri Tarnanen, Tiina Varis

  Eläinavusteisesta terapiasta löytyy nykyisin lukemattomasti kirjallisuutta, mistä voidaan päätellä ihmisten yhä lisääntyvää mielenkiintoa aihetta kohtaan. Eläinavusteista terapiaa sovelletaan erilaisilla tavoilla...

 4. Exploring the Experiences of Adults After Equine Facilitated Psychotherapy (EFP)

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Deby Torbett

  The aim of this phenomenological qualitative study was to capture and understand the essence of the lived experiences of individuals after participating in equine facilitated psychotherapy (EFP). In that the experiences of participants after exposure to EFP have not previously been examined,...

 5. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 6. ADHD-lasten luontoavusteinen kuntoutus : Green Care-menetelmät osana toimintaa sisältävää kuntoutusta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Salla Sipilä

  Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisenä kehittämishankkeena. Toimeksiantajana on ollut Carean eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän psykiatrisen sairaalan toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö...

 7. Equine Facilitated Psychotherapy for Veteran Survivors With Full or Partial PTSD

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mark Aaron Mayfield

  Symptom severity among veteran survivors with partial or full posttraumatic stress disorder (PTSD) continues to increase, with approximately 40% of U.S. veterans reporting significant symptomology 10 years after initial onset of the condition. Veteran survivors often struggle to find...

 8. Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maria Maljanen

  Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian...

 9. Defense and Prosecuting Attorney Perceptions of Facility Dogs in the Courtroom

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristy Melissa Donaldson

  Attorneys must obtain evidence for purporting their position on a court case. Many factors are considered when working with witness testimony such as age, development, narrative recall, and retraumatization. Research has detailed the hardship of obtaining evidence during witness testimony and...

 10. Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

  Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän...

 11. Eläinavusteisen työskentelyn käyttö kivunhoidon tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kalberg Merili, Paasonen Antti

  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia missä määrin eläinavusteisella työskentelyllä voidaan helpottaa kroonista kipua ja kipuun liittyvää ahdistusta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää...

 12. It's the Journey: The Developmental and Attachment Implications of Animal Assisted Play Therapy(TM) for Children in Emergency Housing

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katharine Penzo Wenocur

  BACKGROUND: Child homelessness is correlated with a wide range of health and psychosocial challenges including poor school performance, juvenile justice involvement, and heightened risk of exposure to early-life violence and trauma. Despite this, participation in therapy tends to be low. Animal...

 13. The role of animal-assisted therapy in initial psychotherapy sessions with adolescents

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Erin B. Stromberg

  Animal-assisted therapy (AAT) is defined as "a goal directed intervention in which an animal, meeting specific criteria, is an integral part of the treatment process" (Nebbe, 1995, p. 40). Since its first introduction into the scientific community in the 1960s, AAT has grown in both...

 14. Heroes and Horses: Veteran and Equine Experiences with Equine Facilitated Learning and Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Karen Elizabeth Krob

  Equine-based programs with goals of helping Veterans and those involved in Veterans' lives are quickly gaining in number and popularity. A number of hypotheses exist as to why such programs might be effective, but what is the experience of those participating in such programs? Further, it...

 15. A Protocol for Animal Assisted Therapy in a Midwestern Hospital

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Alexie J. Traiser, Katie J. Huot

  Animal Assisted Therapy (AAT) has been shown to improve physiological, psychological, social, and physical aspects of clients (Miller & Ingram, 2000; Diefenbeck, Bouffard, Matukaitis, Hastings & Coble, 2010). AAT increases an individual’s strength, cognition, range of motion, and...

 16. The Role of Animal-Assisted Interventions in Communication Skills of Children with Autism

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer Friedrich

  Many children with autism spectrum disorder (ASD) have difficulties with social communication and prosocial behaviors. Due to a lack of social communication and social interaction skills among children with ASD, special education teachers are tasked with providing meaningful social...

 17. An Occupational Therapist's Manual for Animal Assisted Therapy with Emotionally Disturbed Adolescents

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Ann Marie Bilek, Hannah Osborne

  According to the comprehensive literature review, animals are currently being used as an effective tool during therapy and have been reported to promote improvement with communication, behaviors, quality of life, and self esteem of different treatment populations. Since emotionally disturbed...

 18. Umfrage : Einsatz von Tieren auf Palliativstationen und in stationären Hospizen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und : Prospektive klinische Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit Tiergestützter Therapie (TGT) zur Verbesserung der Befindlic

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Cora Tews

 19. A Reference Tool for Occupational Therapists to Utilize when Planning Occupation-Based Interventions Using Animal-Assisted Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer L. Hamre, Kathryn E. Nagorka

  The purpose of this scholarly project was to develop a reference tool for occupational therapists to implement an animal-assisted therapy (AAT) program utilizing small animals in preparatory, purposeful, and occupation-based interventions. A thorough literature review was completed using...

 20. Effects of Equine Assisted Activities and Therapies on Equine Stress and Welfare

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sarah Jean Reega

  Equine assisted activities and therapies (EAATs) are becoming an increasingly popular approach for therapy, therapeutic recreation, and learning for a broad range of human clients and participants. In the EAAT field, most research has been human-centric, focusing primarily on benefits of EAATs...