Support

Support Options

Report a problem

About you
About the problem
 
You are here: Home / Tags / Occupational Therapy + Animal-assisted therapies / Theses

Tags: Occupational Therapy + Animal-assisted therapies

Resources (1-20 of 57)

 1. A Protocol for Animal Assisted Therapy in a Midwestern Hospital

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Alexie J. Traiser, Katie J. Huot

  Animal Assisted Therapy (AAT) has been shown to improve physiological, psychological, social, and physical aspects of clients (Miller & Ingram, 2000; Diefenbeck, Bouffard, Matukaitis, Hastings & Coble, 2010). AAT increases an individual’s strength, cognition, range of motion, and...

 2. A Reference Tool for Occupational Therapists to Utilize when Planning Occupation-Based Interventions Using Animal-Assisted Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer L. Hamre, Kathryn E. Nagorka

  The purpose of this scholarly project was to develop a reference tool for occupational therapists to implement an animal-assisted therapy (AAT) program utilizing small animals in preparatory, purposeful, and occupation-based interventions. A thorough literature review was completed using...

 3. Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elina Vaskonen, Anna-Maaria Koiso-Kanttila

  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta toimintaterapeuttien ohjaamaan eläinavusteiseen terapiaan, jossa eläiminä on käytetty joko lemmikkieläimiä tai maatilan eläimiä, sekä kuvata...

 4. Eläimen roolit toimintaterapiassa

  | Contributor(s):: Heini Rantala, Eerika Korhonen

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella eläimen rooleja toimintaterapian viitekehyksessä. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää sitä, minkälaisissa toimintaterapiainterventioissa eläimiä on hyödynnetty ja minkälainen on...

 5. Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet

  | Contributor(s):: Johanna Hakanen, Jenni Huttunen

  Kiinnostus Green Carea kohtaan kasvaa parhaillaan niin maailmalla kuin Suomessa. Eläinavusteinen terapia, jota muun muassa toimintaterapeutit käyttävät yhtenä työmuotonaan kuuluu tämän käsitteen alle. Opinnäytetyön kohteena oli tutkia...

 6. KUMPPANINA LEMMIKKI : Opas lemmikkieläimen hankkimisen ja omistamisen tueksi

  | Contributor(s):: Anniina Niska, Merja Salovaara

  Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa kuntoutuja ja toimintaterapeutti työskentelevät yhteistyössä kuntoutujan toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Toiminnan terapeuttisen käytön avulla tuetaan kuntoutujan toiminnallista suoriutumista hänelle...

 7. Mögliche Effekte der tiergestützten Therapie bei Menschen mit Demenz : Umsetzung dieses Ansatzes in der Ergotherapie

  | Contributor(s):: Sarah Hauser, Erika Kuster

  Ziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, mögliche Effekte von tiergestützter Therapie auf älteren Menschen mit Demenz aufzuzeigen und mögliche Ansätze für die Ergotherapie anhand des Lifestyle Performance Models darzustellen.Hintergrund: Durch den...

 8. "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

  | Contributor(s):: Mira Kostamo

  Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli...

 9. Koira auttaa toimimaan : Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus koiran kanssa toimimisen vaikutuksesta ihmisen toimijuuteen

  | Contributor(s):: Laura Kymäläinen, Sini Lehtinen

  Eläimen ja ihmisen välistä suhdetta ja eläinavusteista toimintaa ja terapiaa kohtaan on nähtävillä lisääntyvää kiinnostusta ja se näkyy 2000 – luvulla ilmestyneiden tutkimusten, opinnäytetöiden ja pro gradujen...

 10. Mitä on alpakkaterapia : toimintaterapeutin näkökulma

  | Contributor(s):: Tiia Hagman

  Opinnäytetyön aiheena on selventää tapaustutkimuksen avulla, mitä alpakkaterapia käytännössä on. Valmis työ luovutetaan alpakoita kasvattavan Lumotarhan käyttöön. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla toimintaterapeutti Joyce...

 11. LYSTI -RYHMÄ : Kokemuksia lasten ja nuorten koira-avusteisesta toimintaterapiaryhmästä

  | Contributor(s):: Sanni-Maria Sarajärvi, Eeva Määttä, Noora Happonen

  Koira-avusteisen toimintaterapian käyttö on Suomessa vielä aika tuntematonta. Myös kyseiseen menetelmään liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä on suhteellisen vähän saatavilla. Menetelmän käyttö on kuitenkin...

 12. Animal-Assisted Therapy: Mental, Physical, and Emotional Benefits Provided through Occupational Therapy

  | Contributor(s):: Madeline C. Greene

  The idea of animal-assisted therapy seems like it may be a new alternative of therapy, but in reality it dates back to ancient Egypt and dogs were considered sacred and used as a healing power (Fine, 2000). AAT is commonly used in Occupational Therapy where benefits can be identified physically,...

 13. Accrediting the Therapeutic Riding Industry

  | Contributor(s):: Kelsey Lynch, Shannon Thieme, Julie M. Fagan

  Therapeutic horseback riding is used for people with many disabilities through out the country. However, these programs can be quite expensive for the families of the participants. Many programs are not funded and since they are not covered by insurances, most families have to pay out of pocket....

 14. A systematic mapping review of animal-assisted therapies for adults with Alzheimer's disease and related dementias : implications for occupational therapy

  | Contributor(s):: Michelle Rose

  The objective of this thesis was to map the current state of knowledge of animal-assisted therapies (AAT) for people with Alzheimer’s disease and related dementias (ADRD) and to derive implications for occupational therapy in addressing dementia-specific quality of life (QoL). This study...

 15. Animal-Assisted Therapy: A Dog's Influence on Occupational Therapy Outcomes of a Child with Cerebral Palsy

  | Contributor(s):: Emily Howell-forbes, Kathryn Marxen

  Objectives: The purpose of this pilot study was to compare differences between traditional occupational therapy (OT) and OT delivered with a dog and handler, or animal-assisted therapy (AAT), on selected treatment goals for a 3-year-old child with cerebral palsy.Methods: This mixed-methods...

 16. Examining the meaning of training animals: a photovoice study with at-risk youth

  | Contributor(s):: Rachel L. Williams

  The purpose of this study was to discover the benefits of engaging in rescue animal training for at-risk youth, though the photovoice method. The data was collected through the responses of youth participating in Teacher’s Pet: Dogs and Kids Learning Together in...

 17. The Effects of Animal-Assisted Therapy at a Long Term Care Facility

  | Contributor(s):: Sarah Kendziorski, Carol Treacy

  This thesis is a qualitative study on how resident pets impacted the lives of residents in a nursing home. Through the hermeneutic process, ten participants were interviewed to determine their relationships with the animals. Five common themes emerged from this study; (a) the participants enjoyed...

 18. An evaluation of an animal-assisted therapy program in an adult inpatient hospital rehabilitation unit

  | Contributor(s):: Markovich, Kristen M.

 19. Describing Animal-Assisted Therapy within the occupational therapy profession

  | Contributor(s):: Medalion, Leeat

 20. Animal assisted therapy: An adjunct to occupational therapy

  | Contributor(s):: Melikian, Sira, John, Annie