The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Tags / Occupational Therapy / All Categories

Tags: Occupational Therapy

All Categories (1-20 of 99)

 1. Exploring the influence of service dogs on participation in daily occupations by veterans with PTSD: A pilot study

  Contributor(s):: McLaughlin, K., Hamilton, A. L.

 2. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 3. Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

  Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän...

 4. A Protocol for Animal Assisted Therapy in a Midwestern Hospital

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Alexie J. Traiser, Katie J. Huot

  Animal Assisted Therapy (AAT) has been shown to improve physiological, psychological, social, and physical aspects of clients (Miller & Ingram, 2000; Diefenbeck, Bouffard, Matukaitis, Hastings & Coble, 2010). AAT increases an individual’s strength, cognition, range of motion, and...

 5. A Reference Tool for Occupational Therapists to Utilize when Planning Occupation-Based Interventions Using Animal-Assisted Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer L. Hamre, Kathryn E. Nagorka

  The purpose of this scholarly project was to develop a reference tool for occupational therapists to implement an animal-assisted therapy (AAT) program utilizing small animals in preparatory, purposeful, and occupation-based interventions. A thorough literature review was completed using...

 6. Intentional Integration of Service and Therapy Dogs in an Occupational Therapy Program Curriculum

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Stephanie Rehovsky, Brittni Danner

  This scholarly project involves the intentional integration of Buddy, the service/therapy dog of the University of North Dakota’s Occupational Therapy graduate program. This project contains researched evidence regarding the variety of benefits involved with the implementation of animal...

 7. Kids & Horses

  Full-text: Available

  Kids & Horses is a non-profit organization that serves children and adults with disabilities in Northern Nevada through the use of horses. Kids & Horses offers a variety of services, including physical therapy, occupational therapy, speech therapy,  and adaptive riding...

 8. Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Eeva Kahilaniemi

  Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on opinnäytetyö, jonka tuotoksena toteutin saman nimisen oppikirjan. Toiminnallisena opinnäytetyönä tehty kirja on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen...

 9. Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elina Vaskonen, Anna-Maaria Koiso-Kanttila

  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta toimintaterapeuttien ohjaamaan eläinavusteiseen terapiaan, jossa eläiminä on käytetty joko lemmikkieläimiä tai maatilan eläimiä, sekä kuvata...

 10. Effects of dog-assisted intervention on quality of life in nursing home residents with dementia

  | Contributor(s):: Karefjard, A., Nordgren, L.

 11. Case–Control Study of Hazards in the Home and Risk of Falls and Hip Fractures

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lindy Clemson, Robert G. Cumming, Maryanne Roland

  The importance of environmental hazards in the home as risk factors for falls and fractures is uncertain. A case–control study was conducted, involving people aged 65 years and over referred to an occupational therapy department for home assessment. There were 52 subjects with a recent...

 12. Ride On St. Louis

  At Ride On St. Louis we promote health and enrich lives through love, joy and holistic healing. We are a comprehensive therapy, conditioning and learning non-profit organization serving adults and children with disabilities, veterans and youth in and around the St. Louis area. Ride On St. Louis...

 13. Integration of Animal-Assisted Therapy Standards in Pediatric Occupational Therapy

  | Contributor(s):: Sara J. Shue, Melissa Y. Winkle, M J Mulcahey

  The primary purpose of this study was to describe how the best practice recommendations and standards of practice related to animal-assisted therapy (AAT) are being incorporated into pediatric occupational therapy (OT). The study design was a nonexperimental survey that identified the...

 14. Eläimen roolit toimintaterapiassa

  | Contributor(s):: Heini Rantala, Eerika Korhonen

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella eläimen rooleja toimintaterapian viitekehyksessä. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää sitä, minkälaisissa toimintaterapiainterventioissa eläimiä on hyödynnetty ja minkälainen on...

 15. Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet

  | Contributor(s):: Johanna Hakanen, Jenni Huttunen

  Kiinnostus Green Carea kohtaan kasvaa parhaillaan niin maailmalla kuin Suomessa. Eläinavusteinen terapia, jota muun muassa toimintaterapeutit käyttävät yhtenä työmuotonaan kuuluu tämän käsitteen alle. Opinnäytetyön kohteena oli tutkia...

 16. KUMPPANINA LEMMIKKI : Opas lemmikkieläimen hankkimisen ja omistamisen tueksi

  | Contributor(s):: Anniina Niska, Merja Salovaara

  Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa kuntoutuja ja toimintaterapeutti työskentelevät yhteistyössä kuntoutujan toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Toiminnan terapeuttisen käytön avulla tuetaan kuntoutujan toiminnallista suoriutumista hänelle...

 17. Mögliche Effekte der tiergestützten Therapie bei Menschen mit Demenz : Umsetzung dieses Ansatzes in der Ergotherapie

  | Contributor(s):: Sarah Hauser, Erika Kuster

  Ziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, mögliche Effekte von tiergestützter Therapie auf älteren Menschen mit Demenz aufzuzeigen und mögliche Ansätze für die Ergotherapie anhand des Lifestyle Performance Models darzustellen.Hintergrund: Durch den...

 18. "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

  | Contributor(s):: Mira Kostamo

  Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli...

 19. Koira auttaa toimimaan : Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus koiran kanssa toimimisen vaikutuksesta ihmisen toimijuuteen

  | Contributor(s):: Laura Kymäläinen, Sini Lehtinen

  Eläimen ja ihmisen välistä suhdetta ja eläinavusteista toimintaa ja terapiaa kohtaan on nähtävillä lisääntyvää kiinnostusta ja se näkyy 2000 – luvulla ilmestyneiden tutkimusten, opinnäytetöiden ja pro gradujen...

 20. Mitä on alpakkaterapia : toimintaterapeutin näkökulma

  | Contributor(s):: Tiia Hagman

  Opinnäytetyön aiheena on selventää tapaustutkimuksen avulla, mitä alpakkaterapia käytännössä on. Valmis työ luovutetaan alpakoita kasvattavan Lumotarhan käyttöön. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla toimintaterapeutti Joyce...