You are here: Home / Journal Articles / Role of glyoxalase I gene polymorphisms in late-onset epilepsy and drug-resistant epilepsy / Reviews

Role of glyoxalase I gene polymorphisms in late-onset epilepsy and drug-resistant epilepsy

By Hua Tao, Ligang Si, Xu Zhou, Zhou Liu, Zhonghua Ma, Haihong Zhou, Wangtao Zhong, Lili Cui, Shuyan Zhang, You Li, Guoda Ma, Jianghao Zhao, Wenhui Huang, Lifen Yao, Zhien Xu, Bin Zhao, Keshen Li

View Resource (HTM)

Licensed under