The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Eläimestä tukea : Eläimen ja nuoren vuorovaikutus / About

Eläimestä tukea : Eläimen ja nuoren vuorovaikutus

By Kaisa Karvonen, Maria Poskiparta

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tutkimuksemme tarkoituksena oli tutkia eläinten eri merkitystä nuorten hyvinvoinnille. Tutkimuksessamme selvitimme mitä eri merkityksiä eläimillä on nuorille ja miten eri keinoin eläimiä voidaan käyttää nuorten tukena. Halusimme tuoda eläinten tuoman tärkeän avun nuorille esille tutkimuksessamme.
Kyselyiden avulla selvitimme eläinten kokonaisvaltaista merkitystä nuorille. Päätimme toteuttaa kyselyt nuorisotyön eri ammattilaisille, koska koimme heidän osaavan tarkastella ammattilaisina paremmin eläinten merkitystä nuorille, kuin itse nuorten. Lisäksi heidän oli hyvä peilata asioita nyt jo aikuisiällä, että miten he ovat kokeneet eläimet itse nuoruudessaan. Kyselyihimme valikoimme kymmenen eri nuorisotyön ammattilaista, joilla oli kaikilla myös vankka kokemus eläinten parissa. Kyselyn toteutimme loppuvuodesta 2011. Kysyimme mitä apua ja tukea he ovat eläimiltä itse aikoinaan saaneet. Heillä on kaikilla hyvä kosketuspinta eläimiin ja nuoriin, joten koimme heidät erittäin hyviksi vastaajiksi kyselyymme. Kyselyiden avulla selvitimme miten nuorisotyön tekijöiden mielestä eläimet merkitsevät nuorille. Heidän avullaan saimme pohtia miten eläimet toimivat tukena nuorille, voiko eläin saada nuoren voimaan paremmin, mitä hyötyä eläimistä on ylipäätään nuorille, sekä miten he näkevät eläinten vaikuttavan nuoriin.
Tutkimusten tulosten perusteella eläimistä on paljon hyötyä nuorille. Ne tuottavat nuorelle iloa, hyvää oloa, toimivat tukena nuorille, ovat nuorten ystäviä, sekä opettavat heille vastuuta. Tutkimuksen perusteella eläin voi toimia tukena nuorelle.
Halusimme työssämme etsiä myös Raamatullista ja teologista pohjaa ihmisen ja eläimen väliselle läheiselle suhteelle.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2012
Translated Title Animal support: Interaction between animals and young people
Pages 43
Publisher Central Ostrobothnia University of Applied Sciences
Location of Publication Ylivieska, Finland
Department Humanities and Education
Degree Civic Activity and Youth Work
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205097175
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Animal roles
  3. Animal welfare
  4. Children
  5. Human-animal interactions
  6. Pet ownership
  7. Well-being
  8. youth