You are here: Home / Theses / Hännänheilahduksia : koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa / About

Hännänheilahduksia : koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa

By Johanna Lundén

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Kehittämistyön tarkoituksena oli seurata ja dokumentoida Turun kaupungin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä toteutettavaa koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojektia helmikuusta syyskuuhun 2012. Projekti tukee Green care ideologian leviämistä Suomeen. Keskeisin kehittämistyöni tavoite on koira-avusteisen työskentelyn ja sen hyödyntämisen tunnetuksi tekeminen. 
Keskityin projektin aikana toiminnan merkityksen ja mahdollisten sillä aikaansaatujen muutosten kartoittamiseen vanhusten, henkilökunnan ja yksiköiden ilmapiirin kannalta. Pyrkimyksenä oli myös koira-avusteisen työskentelyn menetelmien kehittäminen vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Aineistoa työhön on saatu havainnoinnin, kyselykaavakkeiden, palautteiden ja valokuvauksen kautta. 
Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen koira-avusteinen työskentely Turun vanhuskeskusten laitoshoidon yksiköissä on tuonut yhteisöllisyyttä, iloa, virkistystä ja vaihtelua vanhusten arkeen. Vierailut ovat aktivoineet asukkaita liikkumaan ja lisänneet sosiaalista kanssakäymistä.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2012
Translated Title Vulnerability: a pilot project for dog assisted work with the elderly in the 24-hour care of the City of Turku
Pages 75
Publisher Turun ammattikorkeakoulu
Location of Publication Turku, Finland
Department Sosiaalialan
Degree Sosiaalipalvelutyö
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121018849
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal roles
 3. Communities
 4. Dogs
 5. elderly care
 6. Finland
 7. Happiness
 8. Health
 9. Long-term care facilities
 10. Mammals
 11. Older adults
 12. Pet ownership
 13. Pets and companion animals
 14. Service animals
 15. social interactions
 16. therapy
 17. therapy animals