The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Eläimet työhyvinvoinnin tukena : palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn / About

Eläimet työhyvinvoinnin tukena : palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn

By Pauliina Mielonen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tämä opinnäytetyö toteutui työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jonka tavoitteena oli tuottaa Finla Työterveys Oy:lle työhyvinvointia tukeva palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn. Tarkoituksena oli kehittää uudenlaista työhyvinvointia tukevaa palvelua ja lisätä eläinavusteisen työskentelyn saatavuutta työterveyshuollon palveluna Kanta-Hämeen alueella. 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen aihe nousi tarpeesta kehittää työterveyshuollolle Green Care -menetelmiä hyödyntävä palvelu. Työhyvinvointiin panostaminen on kannattavaa niin työnantajan kuin yksittäisen työntekijänkin kannalta. Työhyvinvoinnilla voidaan edistää työntekijän hyvinvointia ja työelämässä pysymistä, sekä samalla parantaa yhteiskunnan tuottavuutta. Green Care -toiminta perustuu luontolähtöiseen interventioon ja eläinavusteisen työskentelyn palveluita voidaan käyttää myös työhyvinvoinnin tukemiseen. 

Tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen lähestymistapana oli toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät tuottaen uutta ja käytännöllistä tietoa. Kehittämishanke eteni spiraalimallin mukaisesti suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vuorotellessa toisiaan seuraavina sykleinä. 

Palvelumallia kehitettiin yhteistyössä Finla Työterveys Oy:n ja Ylitalon moniammatillisen terapia- ja toimintatallin kanssa. Kehittämisessä sovellettiin palvelumuotoilun keinoja, palvelua testattiin pilotoimalla, ja pilottiin osallistuneet asiakkaat haastateltiin. Kehittämishankkeen tuloksena syntyi työhyvinvointia tukeva palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn. Palvelumallia voidaan käyttää eläinavusteisessa terapiassa sekä työskentelyssä. 

Asiakkaat tunsivat eläinavusteiseen työskentelyyn osallistumisen voimaannuttavana kokemuksena. Luontoympäristö sekä vuorovaikutus eläinten kanssa koettiin tärkeinä ja myönteisinä asioina. Eläinavusteinen työskentely voi auttaa tukemaan työhyvinvointia.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2016
Translated Title Animals to support well-being at work: a service model for animal-assisted work
Pages 78
Publisher Lahden ammattikorkeakoulu
Location of Publication Lahti, Finland
Degree Kuntoutuksen
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112918005
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted interventions
 3. Animal-assisted therapies
 4. Animal roles
 5. Animals in culture
 6. Finland
 7. Green care
 8. Health
 9. Occupational Health
 10. Pets and companion animals
 11. Service animals
 12. service model