You are here: Home / Theses / Mitä on alpakkaterapia : toimintaterapeutin näkökulma / About

Mitä on alpakkaterapia : toimintaterapeutin näkökulma

By Tiia Hagman

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyön aiheena on selventää tapaustutkimuksen avulla, mitä alpakkaterapia käytännössä on. Valmis työ luovutetaan alpakoita kasvattavan Lumotarhan käyttöön. 

Tutkimus suoritettiin haastattelemalla toimintaterapeutti Joyce Collin-Kaajalaa, jolla on jo vuosien kokemus alpakoiden kanssa työskentelystä. Haastattelu oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tämä tarkoittaa ennalta määriteltyjen teemojen ympärille muodostuvaa keskustelua, jota ohjataan tarkentavilla kysymyksillä. Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Aineistoa siis tarkasteltiin yksityiskohtaisesti ja siitä tehtiin yleistettäviä päätelmiä. 

Haastattelussa tuli ilmi, että alpakkaterapia on yksi toimintaterapiamenetelmä, joka soveltuu kaikille ikäryhmille diagnoosista huolimatta. Ainoana poissulkevana tekijänä voidaan pitää asiakkaan vastustamista kyseistä terapiamenetelmää kohtaan tai ettei asiakas lainkaan pidä eläimistä. Alpakkaterapia sopii niin yksilö- kuin ryhmäterapiamuodoksi. Kuten terapiat yleensäkin alpakkaterapia on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä. Terapiaa toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti, mutta mukana on myös eläimen ohjaaja, jotta toimintaterapeutti voi keskittyä itse terapiaan. 

Tutkimustyöni antaa käsityksen siitä, mitä alpakkaterapia on ja mitä hyötyjä siitä on. Näin ollen se antaa aiheesta lisäinformaatiota ja voi saada jopa uusia toimintaterapeutteja innostumaan alpakkaterapian toteuttamisesta, mutta myös asiakkaita kiinnostumaan tästä terapiamenetelmästä ja mahdollisesti kokeilemaan sitä. Tämä terapiamenetelmä on vielä ehkä tuntematon, mutta silti sen on koettu auttavan monia, esimerkiksi mutistista lasta alkamaan puhua. Alpakkaterapiaa tulisi rohkeasti tuoda esille yhdeksi vaihtoehdoksi, tosin se vaatii niin toimintaterapeutin kuin asiakkaan kiinnostusta ja rohkeutta kokeilla uutta terapiamenetelmää. Alpakkaterapia voi näyttää siltä, ettei siinä juuri tapahdu mitään, mutta todellisuudessa sen aikana huomaamatta tulee tehtyä monia asioita, kuten erilaisten liikkeiden hallintaa. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia alpakkaterapiassa käyneiden asiakkaiden kokemuksia terapiasta, ja kuinka he ovat siitä hyötyneet. Mielenkiintoista olisi selvittää myös, kuinka moni asiakas kokee saaneensa apua alpakkaterapiasta ja kuinka moni ei. Näin saisi ajankohtaista tietoa alpakkaterapian hyödyistä.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2015
Translated Title What is alpaca therapy: an occupational therapist's point of view
Pages 34
Publisher Savonia-ammattikorkeakoulu
Location of Publication Kuopio, Finland
Department Toimintaterapian
Degree Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015112617918
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Alpacas
 2. Animal-assisted activities
 3. Animal-assisted therapies
 4. Animal roles
 5. Animals in culture
 6. Anxiety
 7. Dog Breeds
 8. Health
 9. Mammals
 10. Occupational Therapy
 11. Pets and companion animals
 12. Service animals
 13. therapy