You are here: Home / Theses / Sosiaalipedagoginen hevostoiminta : opas sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta / About

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta : opas sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta

By Pia Leppälahti, Nina Nicol, Heidi Rietz-Korpela, Heidi Svanström

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on laaja-alaisesti kuntouttavaa ja kokonaisvaltaisesti henkistä hyvinvointia lisäävää toimintaa. Toiminnan perusteeksi tehdään aina yksilöllinen suunnitelma, jonka pohjalta toiminta on tavoitteellista. Yhteisöllisyyden merkitys muihin ihmisiin sekä hevosiin korostuu tässä kuntouttavassa pedagogista viitekehystä noudattavassa toimintamuodossa. 

Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla näyttäisi olevan merkittävä rooli tuomaan syrjäytyneille nuorille uudenlaista sisältöä nuorien elämään ja eritoten kohottamaan heidän itsetuntoaan. Toiminta tarjoaa siten korjaavia ja kannattelevia kokemuksia nuorten elämään. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vielä suhteellisen vähäistä Suomessa ja haasteena toiminnan yleistymiselle on vielä tällä hetkellä sen saama taloudellinen tuki yhteiskunnallisella tasolla. 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä on luoda opas sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käyttämisestä syrjäytyneiden nuorten toimintamuotona. Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja sen käytöstä. Tiedosta julkaistaan opas terveysnetti-sivustolla. 

Työssä määritellään sosiaalipedagogiikka sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta kirjallisuuden sekä haastattelun kautta. Opasta voidaan jakaa terveydenhuollon ammattilaisille, nuorille ja heidän vanhemmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille lisäämään tietoa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Opasta voi tulevaisuudessa kehittää siten, että lisättäisiin siihen tietoa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta yhtenä perhetyön toimintamuotona.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2017
Translated Title Social pedagogical horse-riding: a guide to social pedagogic horse-riding
Pages 34
Publisher Turun ammattikorkeakoulu
Location of Publication Turku, Finland
Degree Hoitotyön
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703253701
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted therapies
 3. Animal roles
 4. Animals in culture
 5. Communities
 6. Equine-assisted activities
 7. Health
 8. Horses
 9. Mammals
 10. pedagogy
 11. social exclusion