You are here: Home / Theses / "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille / About

"Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

By Mira Kostamo

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja hevosavusteista toimintaterapiaa.

Toiminnallisena opinnäytetyönä toteutettu materiaalipaketti on tehty Pihlavan Tallille kuntouttavan hevostoiminnan markkinoinnin avuksi. Materiaalipaketti on koottu Word-tiedostoon ja siinä on jäsennellysti tietoa eri lähteistä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja hevosavusteisesta toimintaterapiasta. Materiaali selittää mitä toiminta on, miksi sitä kannattaa hyödyntää, mitä toiminnassa konkreettisesti tehdään ja miksi. Markkinoinnin keinoin tavoitteena on lisätä ihmisten ja toimijoiden tietoisuutta Pihlavan Tallin toteuttamasta kuntouttavasta hevostoiminnasta. Tavoitteena oli myös koota jäsennelty materiaalipaketti Pihlavan Tallin kuntouttavasta hevostoiminnasta, minkä avulla markkinointi helpottuu ja selkeytyy.

Hevosia on käytetty kuntoutukseen jo kauan, ja jo antiikin kreikkalaiset tiedostivat hevosen merkityksen hyvinvointiin. Siitä huolimatta kuntouttava hevostoiminta on vielä melko tuntematon käsite, etenkin täällä Pohjois-Karjalassa. Materiaalipaketti tuo avun Pihlavan Tallin markkinointiin, ja sen avulla pyritään tiedottamaan kuntouttavan hevostoiminnan hyödyistä ja Pihlavan Tallista toiminnan toteuttajana.

Kuntouttava hevostoimina on kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto kaikille, ikään tai ulkonäköön katsomatta. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa paneudutaan sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen, missä vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat tärkeässä osassa. Hevosavusteisessa toimintaterapiassa on paljon samoja piirteitä, mutta siinä pureudutaan syvemmälle asiakkaan ongelmiin toiminnan keinoin. Kuntouttavassa hevostoiminnassa jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, mutta kuntouttavan hevostoiminnan yksi yhteinen päätavoite on yksilön hyvinvoinnin parantaminen ja ylläpitäminen, mikä vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä.

Opinnäytetyö on merkittävä myös ammattialalle ja laajemmin yhteiskunnassa. Opinnäytetyön tuotos, materiaalipaketti on tehty vain Pihlavan Tallin käyttöön, mutta opinnäytetyö jakaa tietoa kuntouttavasta hevostoiminnasta myös yleisellä tasolla. Kuntouttava hevostoiminta on todistetusti tehokas menetelmä ja sen hyödyt ovat moninaiset. Näen tärkeäksi jakaa tietoa toiminnasta, jotta sitä osattaisiin hyödyntää. On hienoa, että palveluita on saatavilla myös pienellä alueella, kuten Pohjois-Karjalassa. Kuntouttava hevostoiminta on sosiaalisen vahvistamisen menetelmä, joten myös yhteisöpedagogi (AMK) voisi toteuttaa hevosavusteista toimintaa työssään.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2013
Translated Title "The horse is not a sports tool for me, it's an everyday therapist": Material package for Pihlava Tall
Pages 37
Publisher Humanistinen ammattikorkeakoulu
Location of Publication Helsinki, Finland
Department Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305199453
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted therapies
 3. Animal roles
 4. Animals in culture
 5. Empowerment
 6. Hippotherapy
 7. Horses
 8. Mammals
 9. Marketing
 10. Occupational Therapy
 11. pedagogy
 12. Pets and companion animals
 13. Service animals
 14. therapy
 15. therapy animals
 16. Well-being