You are here: Home / Theses / Koirakuuntelijat : koira-avusteinen työskentely koulukiusaamiseen puuttumisessa / About

Koirakuuntelijat : koira-avusteinen työskentely koulukiusaamiseen puuttumisessa

By Merja Lundelin

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Kehittämistyöni tavoitteena oli tehdä koulukiusaamisprojektista projektisuunnitelma. Hankkeen aloitteentekijänä on Suomen Karva-Kaverit ry. Kehittämistyöni aihe on hyvin ajankohtainen, koska koulukiusaamiseen kiinnitetään huomiota joka koulussa. 

Koirakuuntelijat - hankkeessa suunnitellaan eläinavusteiseen työskentelyyn pohjautuvia uusia toimintamalleja, joiden avulla voidaan puuttua kouluympäristöissä tapahtuvaan kiusaamiseen. 

Projektin suunnittelussa on ollut mukana monta eri alan asiantuntijaa Asiantuntijoina ovat mm. lastenpsykiatri, eläinavusteinen valmentaja, projektitutkija, projektisuunnittelija, hankesuunnittelija ja professori. Green Care – toiminta on vahvasti linkittynyt kehittämistyöhöni koira-avusteisen toiminnan kautta. 

Kehittämistyöni tuloksena on valmis projektisuunnitelma, jonka pohjalta projekti tullaan tekemään. Projekti tulee toteutumaan Turun alueen eri kouluissa. Projekti alkaa syksyllä 2013 kou-lujen alkaessa ja kestää koulun loppuun saakka keväälle 2014. 

Kehittämistyön teoreettisessa osuudessa käsitellään koulukiusaamista, eläinavusteista työskentelyä, Green Gare- toimintaa ja projektinsuunnittelua.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2012
Translated Title Dog lovers: dog-assisted work in bullying with bullying
Pages 51
Publisher Turun ammattikorkeakoulu
Location of Publication Helsinki, Finland
Department Sosiaalialan
Degree Sosiaalipalvelutyö
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112716730
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted interventions
 3. Animal-assisted therapies
 4. Animal roles
 5. Animals in culture
 6. Bullying
 7. Dogs
 8. Green care
 9. Health
 10. Mammals
 11. Pets and companion animals
 12. Physical environment
 13. projects
 14. Schools
 15. Service animals
 16. Social Environments