Support

Support Options

Report a problem

About you
About the problem
 
You are here: Home / Theses / Sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande / About

Sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande

By Emma Gäddnäs

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Denna studie undersöker sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande. Syftet med studien är att diskutera vad sällskapsdjur betyder för de äldres välbefinnande och vad djur kan betyda för de äldre som bor på äldreboende. Frågeställningarna i studien lyder ”Vilken betydelse har sällskapsdjur för de äldres välbefinnande och deras känsla av delaktighet?” och ”Vilken betydelse har sällskapsdjur inom äldreomsorgen?” Metoden som används för att svara på frågeställningarna är både tidigare forskning inom områdena sällskapsdjur och äldre och äldre och ensamhet, samt en tematisk intervju, där sammanlagt svaren av fem informanter används till att besvara frågeställningarna. Informanterna består av två professionella (en hundkonsult och en hundterapeut) och tre äldre individer som bor på äldreboende där djur antingen bor, eller ibland är på besök. Informanterna är bosatta både i södra Finland och i Österbotten. Studiens teoretiska referensram består av ett meningsfullt liv för den äldre, djur i vård, djur och äldre och på vilket sätt djur främjar känslan av delaktighet. Studien fokuserar på och begränsas till den äldres perspektiv och hens upplevelser och åsikter om hur det är att vara i kontakt med sällskapsdjur. I studiens resultat framkommer det att sällskapsdjur har en positiv inverkan på den äldres mentala, sociala och fysiska hälsa och välbefinnande och att de äldre gärna bor tillsammans med djur på äldreboendet. Samtidigt medför djur på äldreboenden en del svårigheter, såsom allergier, rädslor och ansvar, vilket kan vara orsaker till varför vissa äldreboenden väljer bort djur.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2016
Translated Title The importance of the pet to the elderly's well-being
Pages 35
Publisher Yrkeshögskolan Arcada
Location of Publication Helsinki, Finland
Department Det sociala området
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016071213588
Language Swedish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted therapies
 3. Animal roles
 4. Animals in culture
 5. Assisted living facilities
 6. Geriatrics
 7. Health
 8. Long-term care facilities
 9. Nursing homes
 10. Older adults
 11. Pet ownership
 12. Pets and companion animals
 13. Service animals
 14. Well-being