You are here: Home / Theses / Avaluació de l'efectivitat de la introducció de la teràpia assistida amb gossos al tractament de fisioteràpia per a pacients amb paràlisi cerebral espàstica / Reviews

Avaluació de l'efectivitat de la introducció de la teràpia assistida amb gossos al tractament de fisioteràpia per a pacients amb paràlisi cerebral espàstica

By Susanna Peiris Bevers

View Link (HTM)

Licensed according to this deed.