You are here: Home / Theses / Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti / About

Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti

By Eeva Kahilaniemi

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on opinnäytetyö, jonka tuotoksena toteutin saman nimisen oppikirjan. Toiminnallisena opinnäytetyönä tehty kirja on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattihenkilöille, sekä muille eläinavusteisesta työskentelystä kiinnostuneille. 

Kirja rakentuu eläinavusteisen työskentelyn tiiviistä historia- ja teoriaosuudesta, koiran kanssa käytännössä toteutettavista harjoituksista sekä liiteosiosta, jossa on erilaisia eläinavusteisessa työskentelyssä hyödynnettäviä materiaaleja ja lomakkeita. Kirjan teoriaosuudessa on hyödynnetty toimintaterapiatiedettä ja käytännön harjoitukset on luokiteltu toimintaterapianimikkeistön mukaisiin taitoihin ja valmiuksiin, joita harjoituksella ensisijaisesti edistetään. 

Kirjan harjoituksia arvioi sekä koekäytti neljä toimintaterapeuttia, jotka hyödyntävät työssään koiraa yhtenä työnsä toiminnallisena menetelmänä eri asiakasryhmien parissa. Kolme näistä toimintaterapeuteista vastasi kirjan valmistumista arvioivaan loppukyselyyn. Kirjassa olevia harjoituksia on kehitetty saadun palautteen pohjalta muun muassa toiminnan analysoinnin sekä selkeämmän tavoitteiden asettelun avulla.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Pages 33
Publisher Turun ammattikorkeakoulu
Degree Bachelor's Degree
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016122121337
University Turku University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

 • Eeva Kahilaniemi (2018), "Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti," https://habricentral.org/resources/63989.

  BibTex | EndNote

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted interventions
 3. Dogs
 4. Green care
 5. Mammals
 6. Nature
 7. Occupational Therapy
 8. open access
 9. therapy animals
Badges
 1. open access