You are here: Home / Theses / Eläin lapsen vuorovaikutus-ja kommunikointitaitojen tukijana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus / About

Eläin lapsen vuorovaikutus-ja kommunikointitaitojen tukijana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

By Katri Tarnanen, Tiina Varis

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Eläinavusteisesta terapiasta löytyy nykyisin lukemattomasti kirjallisuutta, mistä voidaan päätellä ihmisten yhä lisääntyvää mielenkiintoa aihetta kohtaan. Eläinavusteista terapiaa sovelletaan erilaisilla tavoilla nykypäivänä, mitä erilaisimmilla eläimillä ja erilaisille asiakastyypeille. Tämä opinnäytetyö kokoaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa siitä, kuinka eläinavusteinen terapia vaikuttaa lapsen vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoihin. Lisäksi siinä on selvitetty, mitkä eri diagnoosiryhmät näyttäisivät eläinavusteisesta terapiasta hyötyvän. Systemaattinen tiedonhaku antaa mahdollisuuden löytää aiheesta mahdollisimman korkeatasoisia tutkimuksia. Tiedonhaku on toteutettiin viiteen tietokantaan. Tiedonhaun tuloksena katsauksaukseen valikoitui seitsemän eritasoista tutkimusta. Tuloksista käy ilmi, että eläinavusteisella terapialla voidaan vaikuttaa lapsen keskittymis- ja empatiakykyyn, osallisuuteen sekä ongelmanratkaisutaitoihin. Tutkimuksen mukaan eläinavusteinen terapia näyttäisi olevan varteen otettava terapiamuoto autismia, ADHD:tä , kroonista sairautta sairastavien ja kehitysvammaisten lasten parissa.

Nowadays a countless amount of literature can be found about animal-assisted therapy, which is an indication of an ever-growing interest in the topic. Today animal-assisted therapy is adapted in a number of ways and with many different types of animals best suited for the various client types. This Bachelor's thesis summed up information in the form of a systematic literature review on the impact of animal-assisted therapy on children's interaction and communication skills. The benefits of animal-assisted therapy with different diagnostic groups were also examined. Systematic information retrieval facilitates finding as high-quality research as possible about the topic. The information retrieval was implemented in five databases, which resulted in seven studies with varied quality. According to the results, animal-assisted therapy can have a positive impact on a child's concentration, empathy, participation and problem solving skills. Based on the results, animal-assisted therapy seems to be a viable method with children suffering from autism, ADHD, developmental disabilities or certain other chronical conditions.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2015
Translated Title An animal as a supporter of a child's interaction and communication skills
Pages 47
Department Occupational therapy programme
Degree Bachelor's
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/100173
Language English
University JAMK University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Attention deficit disorder
  3. Autism
  4. Children
  5. Developmental disabilities
  6. open access
  7. Social Skills
Badges
  1. open access