HABRI Central - Resources: Lämpöni, lempeni - animal portraits : Portraits of homeless animals: About

The Human Animal Bond Research Institute (HABRI) is issuing a call for research proposals from institutions and organizations across the globe to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted interventions (AAI), both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Lämpöni, lempeni - animal portraits : Portraits of homeless animals / About

Lämpöni, lempeni - animal portraits : Portraits of homeless animals

By Kristiina Jermakka

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

The topic of the thesis is former homeless animals and their personalities depicted by the means of portraiture. In the thesis also the depiction of animals in different periods of art and the development of human-animal relationship seen during them. The premise of the thesis is homeless animals, the valuing of them and the differing to other animals, pets and farm animals. In the thesis also the argument of animal valuing and the most basic reasons for the forming of these are considered briefly. The knowledge base forms of the history of portraiture, the development of photography to the modern method of photography and the animal presence in visual arts. The classical means of portraiture are used in practical work to heighten the individual depiction. Photography is briefly concerned as a portraying method until the development of the first portable film cameras. The presence of animals in visual art is studied as a form of manifestation of the cultural environment of each time. As practical work an exhibition of portraiture was held in Gallery Eteinen in Savonlinna. The exhibition was consisted of three painted and fifteen photographed portraits of homeless animals. Later placed in new home the animals are presented with the classical means of portraiture as personalities enabling the individual depiction, hence questioning the argument of lower valuing of homeless animals in comparison to other pets and farm animals.

Opinnäytetyön aiheena on löytöeläinten persoonallisuus käsiteltynä muotokuvauksen keinoin. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös eläimen kuvausta eri kausien taiteessa ja taiteesta ilmenevän ihmis-eläin suhteen kehittymistä nykymuotoonsa. Työn lähtökohtana on löytöeläimet ja niiden arvotus ja sen eroavaisuus suhteessa muiden, niin kutsuttujen tavallisen taustan omaaviin lemmikki- ja hyötyeläimiin. Työssä käsitellään lyhyesti myös eläimen arvottamisen perusteita ja tavallisimpia syitä tietyn eläinarvopohjan rakentumiseen. Tietopohja rakentuu muotokuvauksen historiasta, valokuvauksen kehityksestä uudenaikaiseksi muotokuvauksen menetelmäksi ja eläinten esiintymisestä visuaalisissa taiteissa. Muotokuvan historiassa esiintyviä klassisia keinoja käytetään käytännön vaiheessa tehostamaan yksilökuvausta. Valokuvausta tutkitaan lyhyesti menetelmänä samojen keinojen ilmaisuun pienempikokoisten filmikameroiden kehittymiseen saakka. Eläinten esiintymistä kuvataiteissa tutkitaan eläinarvopohjan ilmenemismuotona kunkin ajan kulttuuriympäristössä. Käytännön opinnäytteenä toteutettiin näyttely Galleria Eteisessä Savonlinnassa. Näyttely koostettiin kolmesta maalatusta ja viidestätoista valokuvatusta eläinmuotokuvista, joiden malleina ovat löytöeläimet. Myöhemmin kodin saaneet eläimet esitetään töissä klassisin muotokuvauksen keinoin, nostaen kohde persoonallisen kuvauksen mahdollistavaksi yksilöksi näin kyseenalaistaen onko löytöeläintä perusteltua arvottaa yleisen tavan mukaan alempiarvoiseksi kuin muuta lemmikki- tai hyötyeläintä.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2015
Pages 74
Publisher Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Department Design
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/102450
Language English
University Karelia University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal rights
  2. Animal welfare
  3. Art
  4. Imagery
  5. open access
  6. photography
Badges
  1. open access