You are here: Home / Theses / Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille / About

Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille

By Maaria Kestilä, Niina Pikkumäki

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tässä opinnäytetyössä kuvataan viriketoiminnan merkitystä pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille ja heidän hyvinvoinnilleen. Raportti kertoo projektista, jossa toteutettiin viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Tuokion avulla pyrittiin ilahduttamaan heidän arkeaan hoitolaitoksessa. Virikemuotoina käytettiin musiikkia, tanssia, muistelua ja koira-avusteista toimintaa. Yhteistyökumppanina toimi Kalajoen seniorikeskus Mäntyrinne, missä tuokio järjestettiin. Projektin tavoitteena oli pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, ikäihmisten yhteen saattaminen ja yhdessäolo sekä muistelu. Viriketuokio kokosi myös yhteen pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten omaisia. Tutkimukset osoittavat, että virikkeet kuten eläimet, musiikki ja muistelu, auttavat vanhusten hyvinvointia palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa. Tutkimuksia virikkeellisestä toiminnasta ja sen hyödystä tehdään koko ajan enemmän, ja myös tutkimusten perusteella on syntynyt uusia järjestöjä sekä Suomeen että ulkomaille. Projektin tuloksena olivat asukkaiden ja omaisten positiiviset kokemukset, muistot ja yhteenkuuluvuus. Tuokion aikana omaiset ja vanhukset saivat olla yhdessä ja jokainen osallistuja pystyi hyödyntämään itsellensä mieluisinta virikettä. Opinnäytetyön teoriatieto ja palautteet voivat motivoida uusien projektien suunnittelua ja syntymistä hoitokoteihin. Viriketoiminnoissa voidaan toteuttaa monia eri keinoja ja jatkossa on hyvä selvittää esimerkiksi vakituisten lemmikkien asumista hoitokodeissa.

This thesis describes how recreational activities are important to elderly peoples` well-being in long term care. Thesis tells about activity session arranged to the residents of a senior center. The purpose of the activity session was to bring joy and recreation to elderly peoples` lives in care home. Recreational activities were music, dance, recollection and Canine Assistance work. Thesis was commissioned by senior center Mäntyrinne. The objectives for the activity session were to improve and maintain physical and social activity as well as to gather elderly people and their relatives together for some cooperation. The findings show that stimuli such as animals, music and recollection help elderly peoples` well-being in care homes. New findings from recreational activities are being made all the time. Due to the findings new organisations have been formed in Finland and also abroad. The central outcome of this thesis was that elderly people and their relatives had a positive session. During the activity session they could recollect and reunite. Activity session made it possible for everybody to enjoy many activities. The findings and positive feed-back of the project can inspire planning new similar projects in the future. There can be many recreational activities for people who are in a long term care. It is important to do new findings for example about permanent pets living in a care homes.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2016
Translated Title Afternoon Joy! Activity session to the residents of senior center
Pages 47
Department Nursing and Health Care
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/107005
Language Finnish
University Oulu University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal roles
  3. Dogs
  4. Illnesses
  5. Long Term Care
  6. Mammals
  7. Memory
  8. Older adults
  9. open access
Badges
  1. open access