You are here: Home / Journal Articles / Pokušaj validacije adaptirane lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima / About

Pokušaj validacije adaptirane lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima

By Jelena Levačić

View Link (HTM)

Licensed under

Category Journal Articles
Abstract

Dosadašnja, uglavnom strana istraživanja, pokazala su kako ljudi sa svojim kućnim ljubimcima stvaraju čvrstu emocionalnu vezu iz koje, čini se, proizlaze brojne prednosti za čovjeka, kako na fizičkom tako i na psihološkom planu. U Hrvatskoj je privrženost kućnim ljubimcima još relativno neistražena tema, a stoji i jasan zahtjev za razvojem instrumenata koji bi pružili valjanu mjeru ovog konstrukta.
Stoga je cilj ovog istraživanja bio doprinijeti proučavanju privrženosti ljudi životinjama, odnosno njihovim kućnim ljubimcima, utvrđivanjem psihometrijskih karakteristika prevedene i adaptirane Lexington Attachment to Pets Scale (Johnson, Garrity i Stallones, 1992). Skala je namijenjena procjeni privrženosti ljudi njihovim kućnim ljubimcima i ovdje je primijenjena kod 144 vlasnika pasa (62,5% žena, 37,5% muškaraca; prosječne dobi 34,3 godine).
Uzevši u obzir da se radi o preliminarnim podacima, rezultati su uputili na instrument čiste jednofaktorske strukture (izoliran je jedan faktor-“opća privrženost” koji objašnjava 51,4% ukupne varijance), a dodatna potvrda njegovoj homogenosti su podaci o zadovoljavajućoj internoj konzistenciji kao i o visokoj ukupnoj pouzdanosti (α = 0,95).Utvrđeno je i da se intenzitet privrženosti kućnom ljubimcu mijenja s obzirom na iskazanu razinu generativnosti, odnosno da su privrženiji svojim životinjama oni vlasnici ljubimaca koji su ujedno i generativniji.
Zbog nekih metodoloških ograničenja ovog istraživanja postoji jasan zahtjev za daljnjim psihometrijskim provjerama Adaptirane Lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima, i to na reprezentativnijim uzorcima vlasnika kućnih ljubimaca.

Existing research has shown that humans develop profound emotional bonds with their pets which in turn have numerous physical, as well as psychological advantages. Attachment to pets, as a domain of scientific research, is still relatively unexplored in Croatia and, subsequently, there are no valid measures of this construct.
Therefore, the purpose of this study was to contribute to research on human attachment to pets by determining the psychometric characteristics of the translated and adapted Lexington Attachment to Pets Scale (Johnson, Garrity and Stallones, 1992). This scale was designed to measure intensity of human attachment to their pets. It was used in 144 Croatian dog owners (62.5% female dog owners, 37.5% male dog owner; average age 34.3 years).
Considering the preliminary nature of this study, the results have shown the pure factor structure of this instrument (only one factor was isolated –“general attachment” explaining 51.5% total variance). Confirmation of its homogeneity was also supported by high internal consistency as well as high overall reliability (α = 0.95). Additionally, the intensity of attachment to pets significantly changes with the level of generativity, that is, owners who are more attached to their pets, are also more generative.
Due to the methodological limitations of this study, mostly concerning the representativeness of the sample, additional psychometrical validations of Adapted Lexington Attachment to Pets Scale are required.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2009
Translated Title An attempt to validate the adapted Lexsington Attachment to Pets Scale
Publication Title Suvremena psihologija
Volume 12
Issue 2
Pages 391-405
URL https://hrcak.srce.hr/82964
Language Croatian
Additional Language Croatian
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal roles
  2. Attachment
  3. Dogs
  4. Mammals
  5. open access
  6. Pets and companion animals
  7. Scales
Badges
  1. open access