You are here: Home / Theses / Stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 måneder og frem til 15 måneders alder / About

Stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 måneder og frem til 15 måneders alder

By Charlotte S. Mikkelsen, Anne Marit Rød, Katrine H. Støkken

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Del 1: Hunden blir ofte sett på som menneskets beste venn. For å få en bedre forståelse av hundens atferd, har vi sett nærmere på: hundens domestisering, hva atferd er, samt atferdsutvikling og atferdsproblemer. Domestiseringen er en viktig del av hundens forhistorie, og her har vi sett på hvordan dette har ført fram dagens hunderaser. En hunds atferd vil i stor grad bli påvirket av emosjonene utforskning, frykt, panikk og sinne. Fokuset i denne boken vil være hvilke emosjoner som påvirker de ulike atferdene, og når i atferdsutviklingen disse emosjonene vil komme til utrykk i adferden. Frykt, panikk og sinne er emosjoner som i stor grad også vil påvirke om hunder viser en problematferd. Vi har derfor sett på nærmere på de tre sentrale atferdsproblemene; separasjonsproblemer, frykt og aggresjon. I tillegg har vi også sett på ulike tester som anvendes for å vurdere en hunds atferd.

Del 2: I vårt forsøk har det blitt fokusert på stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 til 15 måneders alder. Vi har sett nærmere på atferdene: vennlighet, frykt og aggresjon ovenfor fremmede mennesker og fremmede hunder. Dette er atferder som i stor grad er påvirket av emosjonene utforskning, frykt, sinne og panikk, i tillegg til at dette er de mest sentrale atferdselementene som er relatert til problematferder. Vi har også sett på om det kan være en stabilitet i følgende variabler; renslighet, ressursforsvar, territoriell reaksjon, aktivitet/opphisselse, respons på brå bevegelser, læringsevne, håndtering, alene hjemme og alene i bil. Videre har vi sett på om det kan være en sammenheng mellom vennlighet, frykt og aggresjon. I denne studien har vi fulgt 83 hunder fra de var 3 måneder gamle og frem til 15 måneders alder. Det ble sendt ut spørreskjema ved 3, 4, 9 og 15 måneders alder, i tillegg til at hundene ble testet med en atferdstest ved 3 og 15 måneders alder. Ut i fra våre resultater ser vi at det er en stabilitet i forhold til vennlighet mot fremmede mennesker og fremmede hunder allerede fra 3 måneders alder. Det er også en stabilitet i forhold til hundens frykt for fremmede mennesker fra 3 måneders alder. Denne stabiliteten fant vi ikke for frykt for fremmede hunder ved samme alder. I atferdstesten fant vi en stabilitet for aggresjon mot fremmede mennesker og hunder fra 3 måneders alder. Vi fant ingen stabilitet for aggresjon mot fremmede mennesker i spørreskjemaene. Ut ifra dette kan vi konkludere med at det er en stabilitet i enkelte atferder og emosjoner allerede fra 3 måneders alder.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2010
Translated Title Stability in behaviour and emotions in dogs from 3 months to 15 months of age
Pages 195
Publisher Norwegian University of Life Sciences, Ås
Degree Master's
URL http://hdl.handle.net/11250/185988
Language Norwegian Bokmal
University Norwegian University of Life Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Aggression
 2. Animal behavior
 3. Animal roles
 4. Dogs
 5. Emotions
 6. Fear
 7. Mammals
 8. open access
 9. Pets and companion animals
 10. stability
Badges
 1. open access