HABRI Central - Resources: Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahının Barınak Ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi: About

The Human Animal Bond Research Institute (HABRI) is issuing a call for research proposals from institutions and organizations across the globe to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted interventions (AAI), both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahının Barınak Ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi / About

Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahının Barınak Ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi

By Ersen Şahanoglu

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Bu çalışma, sığırcılık işletmelerinde barınak ölçüleri, ekipman, sıcaklık, nem, gazlar ve bazı yetiştirme işlemlerinin hayvan refahı yönünden incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2013 yılında Afyonkarahisar ilinde bulunan 101 adet sığırcılık işletmesinde yürütülmüştür. İşletmelerde yapılan ölçüm, gözlem ve bildirimler inceleme formuna kayıt edilmiştir. İncelenen işletmelerde ahır tipinin kapalı bağlamalı (% 98), serbest dolaşımlı (% 1) ve yarı açık (% 1) olduğu tespit edilmiştir. Ahır, pencere ve baca alanı ortalamaları sırasıyla; 184.0, 5.3 ve 1.2 m2 ‘dir. Yemlik yüksekliği ve genişliği 59.4 ve 46.2 cm’ dir. Otomatik suluk bulunduran işletmelerin oranı %18,8’ dir. Barınak içi sıcaklık, nem, amonyak ve karbondioksit ortalamaları sırasıyla; 16.7 0C, % 59.3, 7.4 ppm ve 1049.7 ppm’ dir. Buzağılar; kapalı grup (% 95), kapalı bireysel (% 3) ve buzağı kulübesinde (% 2) yetiştirilmektedir. Grup yetiştirmede buzağılara ortalama 4,9 m2 /baş alan ayrıldığı tespit edilmiştir. Buzağılarda sütten kesim yaşı ortalama 108,2 gündür. İşletmelerde kastrasyon ve kuyruk kesme yoktur. Tüm işletmelerde sağlık kontrolü ve aşı programı uygulanmaktadır. Sığırların normal kondisyonda ve çok kirli oldukları tespit edilmiştir. İşletmelerde çalışan personelin % 32,7’sinin sığırcılık, % 3’ünün ise hayvan refahı ile ilgili eğitim aldıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak incelenen işletmelerde; kapalı bağlı yetiştirme, suluk, gezinti alanı, durak, altlık, ahır temizliği ve personel eğitimindeki yetersizliğin hayvan refahını olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir.

 

The aim of this study was to investeategate animal welfare with the aspects of barn measurements, equipment, temperature, humidity, gasses and some breeding operations in Afyonkarahisar dairy enterprises. This research was carried out in 101 dairy cattle enterprises in 2013. Barn types were determined as tie-stall (98%), free-stall (1%) and semi open (1%) in cattle enterprises. Means for barn, windows and chimney area were determined; as 184.0, 5.3 and 1.2 m2, respectively. Feeders height and width were 59.4 and 46.2 cm. Means for temperature, humidity, ammonia and carbon dioxide were determined; as 16.7 0C, 59.3%, 7.4 ppm and 1049.7 ppm, respectively. Calves were bred, indoor group (95%), indoor individual (3%) and calf hutch (2%). Group breeding area was determined as 4.9 m2/head for calves. It was determined cattle enterprises are given colostrum were fed to calves in all. Age of weaning calves was 108.2 days. There were no castration and tail cut in cattle enterprises. It was determined that 32.7 % and 3 % staff in cattle enterprises have been educated in cattle breeding and animal welfare respectively. As a result, animal welfare could have been negative affected for tie-stalls, waterers, loafing area, stall, bedded, floor cleaning and stockmanship training deficiencies in cattle enterprises.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2014
Pages 54
Publisher Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Department Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Bölümü
Degree Master's
URL http://hdl.handle.net/11630/2074
Language English
University Afyon Kocatepe University
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal roles
  2. Animal welfare
  3. Breeding
  4. Cattle
  5. Dairy animals
  6. Environment
  7. Farm animals
  8. Food animals
  9. open access
Badges
  1. open access