You are here: Home / Theses / İnsandan hayvana ve hayvandan insana mağduriyetin medyadaki sunumunun karşılaştırmalı analizi / About

İnsandan hayvana ve hayvandan insana mağduriyetin medyadaki sunumunun karşılaştırmalı analizi

By Yüksek Lisans Tezi

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

İlkçağdan itibaren süregelen ve günümüzde de devam eden, insan ile hayvan arasında mevcut bir sorunlu ilişki görülmektedir. Günümüzde de hayvandan insana ve insandan hayvana mağduriyet örnekleri ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu yönüyle araştırma, insan kaynaklı hayvan mağduriyeti ile hayvan kaynaklı insan mağduriyetinin karşılaştırmalı analizinden hareketle insan ile doğa arasındaki ilişkinin değişen doğasını anlama amacındadır. İnsan ile hayvan arasındaki ilişki günümüzde daha tartışılır hale gelmiştir. Araştırma, insan ile hayvan arasındaki bu sorunlu ilişkiyi analiz etmek amacıyla dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın metodolojik boyutu yer almaktadır. İkinci bölümde insan ile hayvan ilişkisini ortaya koymak amacıyla kavramsal ve kuramsal çerçeve sunulmuş, insan ile hayvan arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Üçüncü bölüm, insan ile hayvan arasındaki ilişkinin haklar üzerinden tarihsel bağlamda geçirdiği dönüşümler ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm bulgular ortaya konularak insan ile hayvan arasındaki ilişkinin mahiyeti analiz edilmektedir. Kamuoyunda insan ile hayvan arasındaki ilişkinin tartışıldığı bir gösteren olarak medya seçilmiş, insandan hayvana, hayvandan insana mağduriyetler etrafında oluşan söylemler analiz edilmiştir.

From the early days onwards, there is a problem relationship between human and animal that continues today. Today, examples of victimization from animal to human and human to animal are often encountered. In this respect, research is aimed at understanding the changing nature of the relationship between human and nature, from a comparative analysis of human victimization and animal-borne human victimization The relationship between man and animal has become more controversial today. The research consists of four parts to analyze this problematic relationship between man and animal. The first section contains the methodological dimension of the research. In the second part, a conceptual and theoretical framework was presented to establish the relationship between human and animal, and the relationship between human and animal is analyzed. The third part is to address the historical transformation of the relationship between human and animal through rights. The fourth part is presented with findings and analyzed the nature of the relationship between man and animal. In the public opinion, the media has been selected as an indication that the relationship between man and animal has been discussed, and the rhetoric around human and animal victimization has been analyzed.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2022
Translated Title Comparative analysis of the media presentation of human to animal and animal to human victimization
Pages 123
Publisher Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Department Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı
URL http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/handle/11630/10099
Language Turkmen
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal roles
  2. Human-animal interactions
  3. Media
  4. open access
  5. rights
  6. Victimization
Badges
  1. open access