The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Resources

Resources:

Find a resource
 1. Osana laumaa : Eläin lapsen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sirpa Souranto

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kokemustietoa siitä, miten lapsen sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta voidaan tukea eläinavusteisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Tavoitteena oli selvittää, miten lapset kokevat...

 2. Eläinavusteinen erityispedagogiikka : Koira-avusteisen työskentelyn merkitys kahdelle kehitysvammaiselle henkilölle kotona ja toimintakeskuksessa

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Norma Tiainen

  Opinnäytetyö on kvalitatiivinen, toiminnallinen tutkimus, jonka tavoite oli tuoda esille eläinavusteista työskentelyä, sen hyötyjä ja soveltamismahdollisuuksia erityispedagogisessa toiminnassa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Toiminnalliset...

 3. Virikkeitä aidosta hännänheilutuksesta : Ikäihmisten kokemuksia kaverikoiratoiminnasta

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Miia Vauhkonen, Oona Hirvi

  Tutkimuksen tilaajana oli Suomen Kennelliitto, joka on perustettu vuonna 1889. Suomen Kennelliitto on koirajärjestö, joka järjestää muun muassa kaverikoiratoimintaa. Kaverikoira-nimike patentoitiin vuonna 2005 ja sitä saavat käyttää vain Kennelliiton...

 4. Eläinavusteista toimintaa Klubitaloilla

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Minna Yrjölä

  Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä kehitettiin Karhulan ja Haminan Klubitalon toimintaa, selvittämällä eläinavusteisen työskentelyn soveltuvuutta mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin ylläpitoon sekä heidän...

 5. Eläinavusteinen työskentely lastensuojelun avohuollon tukitoimena : Havaintoja lasten sosiaalisista taidoista ja tunnetaidoista Voimaa laumasta -tiimin eläinavusteisessa harrastusryhmässä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Lotta Korhonen

  Tämän eläinavusteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa terapeuttista harrastustoimintaa alle 10-vuotiaille lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Kolmelle lapselle järjestettiin 7 kertaa toimintaa, kerran viikossa. Työtä tehtiin...

 6. Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikuttavuus työyhteisössä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Milla Ristola

  Opinnäytetyössä tutkittiin Green Care -ideologiaan pohjautuvaa koira-avusteista työskentelymenetelmää sosiaalisen työllistämisen työpajalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda koira-avusteinen työmenetelmä työyhteisölle...

 7. The Health Implications of Employment in Non-Profit Animal Care In Eastern North Carolina: A Phenomenological Exploration

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sierra Nicole Fountain

  Given a dearth of literature regarding animal care workers in non-profit settings, all of whom potentially face health-related risks, a need existed to explore these individuals' collective lived experiences and perceptions. The purpose of this study was to describe non-profit animal care...

 8. Canine Aggression: Understanding Owner Beliefs about the Biological Locus of Origin for Rehabilitation of Aggressive Behavior

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Destiny DeHart

  The topic of canine aggression– threatening or hostile behavior involving actual and or potential harm to another – invokes many emotional responses due to the often violent connotations regarding aggressive canines. Research focusing on various methods of rehabilitation has...

 9. Canine Aggression: Understanding Owner Beliefs about the Biological Locus of Origin for Rehabilitation of Aggressive Behavior

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Destiny DeHart

  The topic of canine aggression– threatening or hostile behavior involving actual and or potential harm to another – invokes many emotional responses due to the often violent connotations regarding aggressive canines. Research focusing on various methods of rehabilitation has...

 10. Tukikoirasta hyvinvointia

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sanni Parisaari, Jenni Silvennoinen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lohjan mielenterveysseuran järjestämän koi-rakahvilan kävijöiden kokemuksia koiran läsnäolosta sekä tukikoiratoiminnasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös...

 11. Paro-hyljerobotti mahdollistamassa ikääntyvän muistisairaan ihmisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Juulia Mourujärvi, Anna Ruuskanen

  Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen myötä myös muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy. Muistisairauden edetessä ihmisen kommunikaatio ja vuorovaikutus muuttuu, minkä vuoksi hän tarvitsee tukea...

 12. Koira-avusteinen toiminta muistisairaiden hoidossa hoitajien kokemana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tiina Voutilainen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista hyötyä muistisairaiden asukkaiden hoitajat kokevat koira-avusteisesta toiminnasta olevan asukkaille ja millaista hyötyä siitä on muistisairaiden asukkaiden hoitotyössä....

 13. Tempo and Mode of Domestication During the Neolithic Revolution: Evidence from Dental Mesowear and Microwear of Sheep

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Melissa Zolnierz

  The Neolithic Revolution marked a dramatic change in human subsistence practices. In order to explain this change, we must understand the motive forces behind it. Researchers have proposed many different stimuli, with most theories invoking environmental dynamics, human population density...

 14. Considering the Canine: Human Discourses of Gender, Race, and Power in Interspecies Entanglements

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Meredith Helen Clark

  This dissertation explores discourses in the contemporary United States surrounding the creation, coding, sterilization, and general keeping of canines in order to interrogate how sex, gender, race, class, sexuality, and species together serve biopolitical formations of social control,...

 15. Paws for Progress: The development and evaluation of the first prison based dog training programme in the UK

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Rebecca Jean Leonardi

  The most common type of human animal interaction (HAI) programme used in prisons involves prisoners caring for and training unwanted dogs from rescue shelters, to prepare the dogs for rehoming. Such programmes have been previously developed specifically aimed towards male young offenders, and...

 16. Automated Pet Food Dispenser

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kevin Shibley

  Electronics revolutionize the world and simplify life. The Automated Pet Food Dispenser (APFD) revolutionizes the pet industry and provides unprecedented food capacity and delivery capability, giving pet owners worry-free vacationing. Sensors and timers optimize functionality and reduce waste...

 17. PAWsitive Outlook: The Effects of Human-Animal Interaction on Incarcerated Women Participating in a Prison-based Animal Program

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katherine Sohn

  This study investigates the effects of human-animal interactions, bonds and relationships on incarcerated individuals through their involvement in a prison-based animal training program. The context of the study provides a unique opportunity to examine human-animal interaction in a situation of...

 18. Eläimet apuna mielenterveyden hoitotyössä, sairaanhoitajan näkökulma

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Merja Reponen, Elisa Lammila

  Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen kautta saadun tiedon avulla kehittää hoitotyötä eläinavusteisen toiminnan kautta mielenterveyden hoitotyössä. Opin-näytetyön tarkoituksena on sairaanhoitajille tehtävien teemahaastattelujen...

 19. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 20. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opas erityisryhmille : Pientallin perehdyttämisopas

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sanni Piironen

  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas Pientallille. Oppaan avulla asiakkaat pääsevät perehtymään paremmin Pientallin toimintaan, joka toimii sosiaalipedagogista hevostoimintaa ajatellen. Toiminnan ollessa vielä melko...