You are here: Home / Resources

Resources:

Find a resource
 1. Canine Aggression: Understanding Owner Beliefs about the Biological Locus of Origin for Rehabilitation of Aggressive Behavior

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Destiny DeHart

  The topic of canine aggression– threatening or hostile behavior involving actual and or potential harm to another – invokes many emotional responses due to the often violent connotations regarding aggressive canines. Research focusing on various methods of rehabilitation has...

 2. Tukikoirasta hyvinvointia

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sanni Parisaari, Jenni Silvennoinen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lohjan mielenterveysseuran järjestämän koi-rakahvilan kävijöiden kokemuksia koiran läsnäolosta sekä tukikoiratoiminnasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös...

 3. Paro-hyljerobotti mahdollistamassa ikääntyvän muistisairaan ihmisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Juulia Mourujärvi, Anna Ruuskanen

  Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen myötä myös muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy. Muistisairauden edetessä ihmisen kommunikaatio ja vuorovaikutus muuttuu, minkä vuoksi hän tarvitsee tukea...

 4. Koira-avusteinen toiminta muistisairaiden hoidossa hoitajien kokemana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tiina Voutilainen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista hyötyä muistisairaiden asukkaiden hoitajat kokevat koira-avusteisesta toiminnasta olevan asukkaille ja millaista hyötyä siitä on muistisairaiden asukkaiden hoitotyössä....

 5. Tempo and Mode of Domestication During the Neolithic Revolution: Evidence from Dental Mesowear and Microwear of Sheep

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Melissa Zolnierz

  The Neolithic Revolution marked a dramatic change in human subsistence practices. In order to explain this change, we must understand the motive forces behind it. Researchers have proposed many different stimuli, with most theories invoking environmental dynamics, human population density...

 6. Considering the Canine: Human Discourses of Gender, Race, and Power in Interspecies Entanglements

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Meredith Helen Clark

  This dissertation explores discourses in the contemporary United States surrounding the creation, coding, sterilization, and general keeping of canines in order to interrogate how sex, gender, race, class, sexuality, and species together serve biopolitical formations of social control,...

 7. Paws for Progress: The development and evaluation of the first prison based dog training programme in the UK

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Rebecca Jean Leonardi

  The most common type of human animal interaction (HAI) programme used in prisons involves prisoners caring for and training unwanted dogs from rescue shelters, to prepare the dogs for rehoming. Such programmes have been previously developed specifically aimed towards male young offenders, and...

 8. Automated Pet Food Dispenser

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kevin Shibley

  Electronics revolutionize the world and simplify life. The Automated Pet Food Dispenser (APFD) revolutionizes the pet industry and provides unprecedented food capacity and delivery capability, giving pet owners worry-free vacationing. Sensors and timers optimize functionality and reduce waste...

 9. PAWsitive Outlook: The Effects of Human-Animal Interaction on Incarcerated Women Participating in a Prison-based Animal Program

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katherine Sohn

  This study investigates the effects of human-animal interactions, bonds and relationships on incarcerated individuals through their involvement in a prison-based animal training program. The context of the study provides a unique opportunity to examine human-animal interaction in a situation of...

 10. Eläimet apuna mielenterveyden hoitotyössä, sairaanhoitajan näkökulma

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Merja Reponen, Elisa Lammila

  Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen kautta saadun tiedon avulla kehittää hoitotyötä eläinavusteisen toiminnan kautta mielenterveyden hoitotyössä. Opin-näytetyön tarkoituksena on sairaanhoitajille tehtävien teemahaastattelujen...

 11. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 12. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opas erityisryhmille : Pientallin perehdyttämisopas

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sanni Piironen

  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas Pientallille. Oppaan avulla asiakkaat pääsevät perehtymään paremmin Pientallin toimintaan, joka toimii sosiaalipedagogista hevostoimintaa ajatellen. Toiminnan ollessa vielä melko...

 13. Valokuvan ja valokuvauksen sekä eläinten käyttö toimintaterapeutin työn tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Henriikka Kellokumpu, Sanni-Maria Lähde, Mari Rappe

  Opinnäytetyössä tutkittiin toimintaterapeuttien näkemyksiä valokuvan ja valokuvauksen sekä eläimen hyödyntämisestä toimintaterapiassa. Tarkoituksena oli koota toimintaterapeuteille kyseisten menetelmien käyttöönottoa helpottavaa...

 14. Green Care mielenterveystyössä : Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sandra Hédhili, Nina Kauppinen

  TIIVISTELMÄ  Hédhili, Sandra & Kauppinen, Nina. Green Care mielenterveystyössä. Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille. 61 s. 4 liitettä. 10/2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan...

 15. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Johanna Alasaari, Hanna Ala-Nissilä

  Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa käytetään Green Care...

 16. Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Meri Apiala, Hanna Hermunen, Tiina Kohonen

  Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjauskansio Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille. Toiminnallisia menetelmiä sisältävää ohjauskansiota käytetään lasten syrjäytymistä...

 17. Hengityksen merkitys ratsastuksessa : katsaus ratsastuksen lajivaatimuksiin hengityksen näkökulmasta

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Johanna Janatuinen

  Ratsastuksessa pyritään hevosen ja ratsastajan saumattomaan yhteistyöhön. Ratsastajan täytyy olla hyvässä kunnossa sekä fyysisesti, että psyykkisesti. Hengitysmekaniikalla on tärkeä merkitys ihmisen asennon- ja tasapainon hallinnassa,...

 18. KOIRA-AVUSTEISUUS ARTIKKELEIDEN NÄKÖKULMASTA : Kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Jenni Kääpä

  Tämän opinnäytetyön aiheena on koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena. Näkökulma aiheeseen on, kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa. Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä koira-avusteisuus ja...

 19. Iloa ja sisältöä ikääntyvän elämään : lemmikin omistaminen merkityksellisenä toimintana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Miia Saarimäki

  Yksilölle merkityksellisen toiminnan kautta ihminen ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan. Merkitykset ja tyytyväisyyden kokeminen muodostuvat ainutlaatuisten kiinnostuksen kohteiden ja toimintojen kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella...

 20. Djurassisterad intervention och den äldres hälsa : En kvalitativ litteraturstudie

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Karl Markus Espling

  Denna studie genomfördes som ett beställningsjobb åt Lovisa Stad. Syftet var att finna evidens om djur och deras betydelse i äldrevården. Skribenten har med hjälp av analytisk induktion sökt efter evidens om djurassisterad intervention stärker en...