You are here: Home / Resources / Theses

Resources: Theses

Find a resource
 1. Eläin lapsen vuorovaikutus-ja kommunikointitaitojen tukijana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katri Tarnanen, Tiina Varis

  Eläinavusteisesta terapiasta löytyy nykyisin lukemattomasti kirjallisuutta, mistä voidaan päätellä ihmisten yhä lisääntyvää mielenkiintoa aihetta kohtaan. Eläinavusteista terapiaa sovelletaan erilaisilla tavoilla...

 2. Therapeutic and Health Benefits of Horse-Human Interactions

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Chelsea Wiley

  With completing this thesis, I hope to achieve an answer that could potentially help numerous people with their recovery from tragic events or progress in their life overall. Horseback riding has been suggested to help special needs children and adults connect better with people and help them...

 3. "Koira tuo jotenkin niinkun läsnäolollaan rohkeutta siihen puhumiseen ja olemiseen" : Alakouluikäisten kokemuksia koira-avusteisuudesta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tanja Pitkänen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eläinavusteisuutta alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta alakouluikäistä oppilasta, joiden kanssa...

 4. Exploring the Experiences of Adults After Equine Facilitated Psychotherapy (EFP)

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Deby Torbett

  The aim of this phenomenological qualitative study was to capture and understand the essence of the lived experiences of individuals after participating in equine facilitated psychotherapy (EFP). In that the experiences of participants after exposure to EFP have not previously been examined,...

 5. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 6. The Richness of Food: A Zooarchaeological Analysis of Huaca Santa Clara and Huaca Gallinazo, North Coast of Peru

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Arwen M. Johns

  This thesis is a zooarchaeological study examining the entangled nature of human-animal relations within processes of food production, preparation, and consumption at Huaca Santa Clara and Huaca Gallinazo in the Virú Valley, North Coast of Peru. It assesses how the consumption of animal...

 7. Inter-species ethics : Australian perspectives : a cross-cultural study of attitudes towards non-human animal species

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): David Bennett

  This thesis presents an Australian-oriented cross-cultural study of attitudes towards non-human animal species. It is divided into three sections. In the first section, ideas and considerations of five Australian philosophers - H.J. McCloskey, John Passmore, Peter Singer, and Val Plumwood and...

 8. Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Iina Kela

  Detta handlingsbaserade examensarbete strävar till att sprida kunskap kring socialpedagogisk hästverksamhet på svenska. Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny verksamhetsform i Finland, som inte fått så mycket synlighet inom stödjande av...

 9. ADHD-lasten luontoavusteinen kuntoutus : Green Care-menetelmät osana toimintaa sisältävää kuntoutusta

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Salla Sipilä

  Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisenä kehittämishankkeena. Toimeksiantajana on ollut Carean eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän psykiatrisen sairaalan toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö...

 10. Dog Breed Discrimination in Criminology and Public Knowledge

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Megan Ekkert

  Animal abuse is never an easy topic for people to discuss. Until recently, animal abuse was only considered a misdemeanor charge under the law, but now it can be considered a felony charge. While that should be good news for animals, there are still a lot of questions when it comes to animal...

 11. Hyvää oloa koirista! : Koirien ulkoilutus osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Anna-Leena Kontiainen, Jenny Kiviniemi

  Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää miten koirien ulkoilutus voisi toimia osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta. Ajatus koirien ulkoilutuksesta mielenterveyskuntoutujien kanssa tuli Sateenkaaritalon vastaavalta ohjaajalta Riikka Hautalalta...

 12. Equine Facilitated Psychotherapy for Veteran Survivors With Full or Partial PTSD

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Mark Aaron Mayfield

  Symptom severity among veteran survivors with partial or full posttraumatic stress disorder (PTSD) continues to increase, with approximately 40% of U.S. veterans reporting significant symptomology 10 years after initial onset of the condition. Veteran survivors often struggle to find...

 13. Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Maria Maljanen

  Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian...

 14. Defense and Prosecuting Attorney Perceptions of Facility Dogs in the Courtroom

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kristy Melissa Donaldson

  Attorneys must obtain evidence for purporting their position on a court case. Many factors are considered when working with witness testimony such as age, development, narrative recall, and retraumatization. Research has detailed the hardship of obtaining evidence during witness testimony and...

 15. How Educators Use Dogs to Support Children's Social, Emotional, and Behavioral Development

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Michelle Roberts-Schneider

  Children's undeveloped social, emotional, and behavioral skills have long been a concern in early childhood classrooms. Numerous studies have illuminated how therapy dogs in pedagogical settings support children's holistic development, yet there is scant data on the integration of...

 16. Vulnerable Becomings: Reimagining Human Relationships with Horses and Other Beings

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Emily Blair Pfoutz

  This thesis is an ethnographic and auto-ethnographic exploration of the intersubjective nature of our inevitable entanglements with other humans, animals and the earth. It elucidates how relationships between horses and humans are often reflective of structural ideologies of domination and...

 17. How Educators Use Dogs to Support Children's Social, Emotional, and Behavioral Development

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Michelle Roberts-Schneider

  Children's undeveloped social, emotional, and behavioral skills have long been a concern in early childhood classrooms. Numerous studies have illuminated how therapy dogs in pedagogical settings support children's holistic development, yet there is scant data on the integration of...

 18. Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

  Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän...

 19. Bonding with Robotic Pets. Children's Cognitions, Emotions and Behaviors towards Pet-Robots. Applications in a Robot Assisted Quality of Life Intervention in a Pediatric Hospital

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Marta Díaz Boladeras

  This dissertation addresses the emergence of emotional involvement in the interaction with social robots. More specifically, we investigate the dynamics of children bonding with robotic pets to design robot based programs to improve patients’ experience in pediatric hospitals. Pet-robots...

 20. The relationships between older, physically impaired men and their pets

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Jennifer Hughes Williams

  The present study examined older male adults' lived experiences with pet ownership. There is robust literature on older adults and the human-animal bond, but presently there are no qualitative phenomenological studies that focus solely on older physically impaired males who live alone and...