You are here: Home / Tags / Animal husbandry / Reports

Tags: Animal husbandry

Resources (1-20 of 1409)

  1. Passie voor paarden : een onderzoek naar de belevingswereld en het informatiezoekgedrag van paardenliefhebbers in Nederland

    Contributor(s):: Elvi van Wijk-Jansen, Kathalijne Visser-Riedstra, Jos Verstegen, Harry Kortstee

    Op basis van een korte inventarisatie van beschikbare gegevens, diepte-interviews met mensen met een brede blik op de paardensector en een internet-enquête onder paardenliefhebbers, is onderzoek gedaan naar de belevingswereld, het informatiezoekgedrag en de kennis en praktijk van...

  2. Dierbare metgezellen : Domeinbeschrijving Dierenwelzijn

    Contributor(s):: Irma Ennik, Lenny van Erp, Hans Hopster, Wim Meijberg, Marianne Poorthuis, Marko Ruis

    Dierenwelzijn is een complex thema met wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke invalshoeken. Om dit thema beter voor het onderwijs toegankelijk te maken hebben Stichting Veldwerk Nederland, het lectoraat Welzijn van Dieren van de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Christelijke...