HABRI Central - Tags: child protection
 
You are here: Home / Tags / child protection / All Categories

Tags: child protection

All Categories (1-3 of 3)

 1. Eläinavusteinen työskentely lastensuojelun avohuollon tukitoimena : Havaintoja lasten sosiaalisista taidoista ja tunnetaidoista Voimaa laumasta -tiimin eläinavusteisessa harrastusryhmässä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lotta Korhonen

  Tämän eläinavusteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa terapeuttista harrastustoimintaa alle 10-vuotiaille lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Kolmelle lapselle järjestettiin 7 kertaa toimintaa, kerran viikossa. Työtä tehtiin...

 2. Eläinten vaikutus nuorten psyykkiseen hyvinvointiin lastensuojeluyksikkö VillaNutussa : Kokemuksia nuorten kertomana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sarianne Järvenpää, Tanja Poropudas

  Ihminen ja eläin ovat eläneet rinnakkain kautta historian. Kuitenkin vasta hiljattain ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta on alettu tutkia tieteellisesti osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijoiden yhteinen kiinnostus nuorten hyvinvoinnista sekä...

 3. The significance of animal cruelty in child protection investigations

  | Contributor(s):: Girardi, Alberta, Pozzulo, Joanna D.