You are here: Home / Tags / Chronic Pain / Theses

Tags: Chronic Pain

Resources (1-17 of 17)

  1. Eläinavusteisen työskentelyn käyttö kivunhoidon tukena

    Full-text: Available

    | Contributor(s):: Kalberg Merili, Paasonen Antti

    Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia missä määrin eläinavusteisella työskentelyllä voidaan helpottaa kroonista kipua ja kipuun liittyvää ahdistusta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää...

  2. Life satisfaction of chronic pain sufferers with companion animals

    | Contributor(s):: Satterfield, Patrisha