You are here: Home / Tags / Dogs / Theses

Tags: Dogs

Resources (1-20 of 5493)

 1. Human-carnivore conflict over livestock in the eastern Serengeti ecosystem with special emphasis on African wild dogs (Lycaon pictus)

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Richard Daniel Lyamuya

  Human-carnivore conflict is currently one of the main constraints to biodiversity conservation efforts outside many protected areas worldwide. A survey of livestock depredation caused by wild dogs (Lycaon pictus) and other wild carnivore species in the Maasai and Sonjo areas outside Serengeti...

 2. Die effek van 'n troeteldier-ondersteunde leesprogram op die leesvaardighede van graad 3-kinders in 'n Wes-Kaapse laerskool

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Marieanna C. Le Roux

  Leesprobleme is ʼn wêreldwye probleem, selfs in eerstewêreldlande soos Amerika. In Suid-Afrika is die geletterdheidsyfers selfs baie swakker. Die resultate van die PIRLS-studie dui daarop dat 80% van Suid-Afrikaanse kinders se leesvaardighede nie ten volle ontwikkel is wanneer hulle...

 3. Lemmikkieläimet lapsen kehityksen tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Minna Hautala

  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten lemmikkieläimet voivat olla tukena lapsen kehityksessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli saada tietoa leikki-ikäisten lasten vanhemmilta lemmikkieläinten vaikutuksesta lapsen kehitykseen...

 4. Canine Aggression: Understanding Owner Beliefs about the Biological Locus of Origin for Rehabilitation of Aggressive Behavior

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Destiny DeHart

  The topic of canine aggression– threatening or hostile behavior involving actual and or potential harm to another – invokes many emotional responses due to the often violent connotations regarding aggressive canines. Research focusing on various methods of rehabilitation has...

 5. Tukikoirasta hyvinvointia

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sanni Parisaari, Jenni Silvennoinen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lohjan mielenterveysseuran järjestämän koi-rakahvilan kävijöiden kokemuksia koiran läsnäolosta sekä tukikoiratoiminnasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös...

 6. Koira-avusteinen toiminta muistisairaiden hoidossa hoitajien kokemana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tiina Voutilainen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista hyötyä muistisairaiden asukkaiden hoitajat kokevat koira-avusteisesta toiminnasta olevan asukkaille ja millaista hyötyä siitä on muistisairaiden asukkaiden hoitotyössä....

 7. Considering the Canine: Human Discourses of Gender, Race, and Power in Interspecies Entanglements

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Meredith Helen Clark

  This dissertation explores discourses in the contemporary United States surrounding the creation, coding, sterilization, and general keeping of canines in order to interrogate how sex, gender, race, class, sexuality, and species together serve biopolitical formations of social control,...

 8. Paws for Progress: The development and evaluation of the first prison based dog training programme in the UK

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Rebecca Jean Leonardi

  The most common type of human animal interaction (HAI) programme used in prisons involves prisoners caring for and training unwanted dogs from rescue shelters, to prepare the dogs for rehoming. Such programmes have been previously developed specifically aimed towards male young offenders, and...

 9. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 10. Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Meri Apiala, Hanna Hermunen, Tiina Kohonen

  Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjauskansio Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille. Toiminnallisia menetelmiä sisältävää ohjauskansiota käytetään lasten syrjäytymistä...

 11. Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Cecilia Mannström

  Endast 17,5% av Finlands befolkning 2015 uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kvinnor har fysiska, psykiska och sociala...

 12. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 13. Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maaria Kestilä, Niina Pikkumäki

  Tässä opinnäytetyössä kuvataan viriketoiminnan merkitystä pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille ja heidän hyvinvoinnilleen. Raportti kertoo projektista, jossa toteutettiin viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Tuokion avulla pyrittiin ilahduttamaan...

 14. "Koira tuo jotenkin niinkun läsnäolollaan rohkeutta siihen puhumiseen ja olemiseen" : Alakouluikäisten kokemuksia koira-avusteisuudesta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tanja Pitkänen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eläinavusteisuutta alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta alakouluikäistä oppilasta, joiden kanssa...

 15. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 16. Dog Breed Discrimination in Criminology and Public Knowledge

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Megan Ekkert

  Animal abuse is never an easy topic for people to discuss. Until recently, animal abuse was only considered a misdemeanor charge under the law, but now it can be considered a felony charge. While that should be good news for animals, there are still a lot of questions when it comes to animal...

 17. Hyvää oloa koirista! : Koirien ulkoilutus osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Anna-Leena Kontiainen, Jenny Kiviniemi

  Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää miten koirien ulkoilutus voisi toimia osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta. Ajatus koirien ulkoilutuksesta mielenterveyskuntoutujien kanssa tuli Sateenkaaritalon vastaavalta ohjaajalta Riikka Hautalalta...

 18. Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maria Maljanen

  Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian...

 19. Defense and Prosecuting Attorney Perceptions of Facility Dogs in the Courtroom

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristy Melissa Donaldson

  Attorneys must obtain evidence for purporting their position on a court case. Many factors are considered when working with witness testimony such as age, development, narrative recall, and retraumatization. Research has detailed the hardship of obtaining evidence during witness testimony and...

 20. How Educators Use Dogs to Support Children's Social, Emotional, and Behavioral Development

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Michelle Roberts-Schneider

  Children's undeveloped social, emotional, and behavioral skills have long been a concern in early childhood classrooms. Numerous studies have illuminated how therapy dogs in pedagogical settings support children's holistic development, yet there is scant data on the integration of...