The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Tags / Mammals / Theses

Tags: Mammals

Resources (1-20 of 9312)

 1. Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Cecilia Mannström

  Endast 17,5% av Finlands befolkning 2015 uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kvinnor har fysiska, psykiska och sociala...

 2. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 3. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 4. Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maaria Kestilä, Niina Pikkumäki

  Tässä opinnäytetyössä kuvataan viriketoiminnan merkitystä pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille ja heidän hyvinvoinnilleen. Raportti kertoo projektista, jossa toteutettiin viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Tuokion avulla pyrittiin ilahduttamaan...

 5. Therapeutic and Health Benefits of Horse-Human Interactions

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Chelsea Wiley

  With completing this thesis, I hope to achieve an answer that could potentially help numerous people with their recovery from tragic events or progress in their life overall. Horseback riding has been suggested to help special needs children and adults connect better with people and help them...

 6. "Koira tuo jotenkin niinkun läsnäolollaan rohkeutta siihen puhumiseen ja olemiseen" : Alakouluikäisten kokemuksia koira-avusteisuudesta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tanja Pitkänen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eläinavusteisuutta alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta alakouluikäistä oppilasta, joiden kanssa...

 7. Exploring the Experiences of Adults After Equine Facilitated Psychotherapy (EFP)

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Deby Torbett

  The aim of this phenomenological qualitative study was to capture and understand the essence of the lived experiences of individuals after participating in equine facilitated psychotherapy (EFP). In that the experiences of participants after exposure to EFP have not previously been examined,...

 8. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 9. Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Iina Kela

  Detta handlingsbaserade examensarbete strävar till att sprida kunskap kring socialpedagogisk hästverksamhet på svenska. Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny verksamhetsform i Finland, som inte fått så mycket synlighet inom stödjande av...

 10. Dog Breed Discrimination in Criminology and Public Knowledge

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Megan Ekkert

  Animal abuse is never an easy topic for people to discuss. Until recently, animal abuse was only considered a misdemeanor charge under the law, but now it can be considered a felony charge. While that should be good news for animals, there are still a lot of questions when it comes to animal...

 11. Hyvää oloa koirista! : Koirien ulkoilutus osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Anna-Leena Kontiainen, Jenny Kiviniemi

  Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää miten koirien ulkoilutus voisi toimia osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta. Ajatus koirien ulkoilutuksesta mielenterveyskuntoutujien kanssa tuli Sateenkaaritalon vastaavalta ohjaajalta Riikka Hautalalta...

 12. Equine Facilitated Psychotherapy for Veteran Survivors With Full or Partial PTSD

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mark Aaron Mayfield

  Symptom severity among veteran survivors with partial or full posttraumatic stress disorder (PTSD) continues to increase, with approximately 40% of U.S. veterans reporting significant symptomology 10 years after initial onset of the condition. Veteran survivors often struggle to find...

 13. Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maria Maljanen

  Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian...

 14. How Educators Use Dogs to Support Children's Social, Emotional, and Behavioral Development

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Michelle Roberts-Schneider

  Children's undeveloped social, emotional, and behavioral skills have long been a concern in early childhood classrooms. Numerous studies have illuminated how therapy dogs in pedagogical settings support children's holistic development, yet there is scant data on the integration of...

 15. Considering the Canine: Human Discourses of Gender, Race, and Power in Interspecies Entanglements

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Meredith Helen Clark

  This dissertation explores discourses in the contemporary United States surrounding the creation, coding, sterilization, and general keeping of canines in order to interrogate how sex, gender, race, class, sexuality, and species together serve biopolitical formations of social control,...

 16. The Role of Man's Best Friend: Assessing the Cultural Liminality of the Canis Lupus Familiars and Its Influence on Human Societies

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Julianne L. D'Amico

  This project combines history and folklore to illuminate the concept of liminality and the human-dog relationship as it has evolved since the species domestication. The lore highlights the permanent liminality of the dog, the use of the species as remedies in Folk Medicine, and the dog's...

 17. Heroes and Horses: Veteran and Equine Experiences with Equine Facilitated Learning and Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Karen Elizabeth Krob

  Equine-based programs with goals of helping Veterans and those involved in Veterans' lives are quickly gaining in number and popularity. A number of hypotheses exist as to why such programs might be effective, but what is the experience of those participating in such programs? Further, it...

 18. The Role of Animal-Assisted Interventions in Communication Skills of Children with Autism

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer Friedrich

  Many children with autism spectrum disorder (ASD) have difficulties with social communication and prosocial behaviors. Due to a lack of social communication and social interaction skills among children with ASD, special education teachers are tasked with providing meaningful social...

 19. Intentional Integration of Service and Therapy Dogs in an Occupational Therapy Program Curriculum

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Stephanie Rehovsky, Brittni Danner

  This scholarly project involves the intentional integration of Buddy, the service/therapy dog of the University of North Dakota’s Occupational Therapy graduate program. This project contains researched evidence regarding the variety of benefits involved with the implementation of animal...

 20. Effects of Equine Assisted Activities and Therapies on Equine Stress and Welfare

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sarah Jean Reega

  Equine assisted activities and therapies (EAATs) are becoming an increasingly popular approach for therapy, therapeutic recreation, and learning for a broad range of human clients and participants. In the EAAT field, most research has been human-centric, focusing primarily on benefits of EAATs...