The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Tags / Occupational Therapy / Theses

Tags: Occupational Therapy

Resources (1-20 of 129)

 1. The Scientific Advancement of Two Nature-Based Interventions for People with Dementia: Adaptive Riding and Adaptive Gardening

  Contributor(s):: Lassell, Rebecca K. F.

 2. Experiences of People with Multiple Sclerosis and their use of Assistance Dogs: An Interpretative Phenomenological Analysis

  Contributor(s):: O'Connor, Gráinne Ann

 3. The Effect of Animal-Assisted Intervention on Graduate Students’ Perceptions of Well-Being: Insights from Occupational Therapy

  Contributor(s):: Kivlen, Christine A.

 4. Occupational therapists' interests and attitudes toward animal assisted therapy as a treatment modality

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lori Susan Buckley

  One hundred seventy-nine occupational therapists (OTs) responded to a survey regarding their interests and attitudes toward animal assisted therapy as a treatment modality. It was found that most of the practitioners would be interested in learning more about animal assisted therapy and most...

 5. The Efficacy of Hippotherapy for Physical Rehabilitation: A Systematic Review

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Megan Hilgers, Haley Nielsen

  Purpose: The purpose of this scholarly project is to examine existing literature pertaining to hippotherapy and conditions impacting physical health through completion of a systematic review. According to the American Hippotherapy Association (AHA, 2017), hippotherapy is defined as “how...

 6. Process to Incorporate a Therapy Service Dog in an Occupational Therapy Educational Program

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Hanna Eickenbrock, Marlee Wheelhouse

  The purpose of the scholarly project is to incorporate a therapy/service dog within the occupational therapy department at the University of North Dakota (UND). The therapy/service dog will be utilized as a support system for student’s and faculty’s health and well-being and as an...

 7. Terapias asistidas por animales, entorno escolar y terapia ocupacional: scoping review

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sheila González Lage

   Introducción: El uso que los seres humanos han hecho de los animales, ha ido variando a lo largo del tiempo, hasta originar lo que hoy en día se denominan Terapias Asistidas por Animales (TAA). Los numerosos beneficios que tienen, especialmente sobre niños y...

 8. Terapia asistida con animales para la promoción de la salud en adolescentes con un trastorno alimentario: una visión desde la terapia ocupacional

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lorena Estévez Fernández

  Introducción. El progreso de las redes sociales y la tecnología es sin duda ventajoso para muchos aspectos de nuestra vida diaria, sin embargo, puede ser un arma de doble filo, ya que esto puede influir en el desarrollo de los trastornos alimentarios sobre todo en adolescentes....

 9. Using a systematic mapping review to examine equine-assisted activities and therapies for people with mental health through an occupational therapy lens

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Rachel Hardie

  Equine-assisted activities and therapies (EAAT) are one type of complementary and/or alternative treatment for persons with mental illness. Various approaches have been used to improve individual's self-esteem, self-efficacy, and overall health (Bizub, Joy, & Davidson, 2003; Burgon,...

 10. Paro-hyljerobotti mahdollistamassa ikääntyvän muistisairaan ihmisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Juulia Mourujärvi, Anna Ruuskanen

  Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen myötä myös muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy. Muistisairauden edetessä ihmisen kommunikaatio ja vuorovaikutus muuttuu, minkä vuoksi hän tarvitsee tukea...

 11. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 12. Valokuvan ja valokuvauksen sekä eläinten käyttö toimintaterapeutin työn tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Henriikka Kellokumpu, Sanni-Maria Lähde, Mari Rappe

  Opinnäytetyössä tutkittiin toimintaterapeuttien näkemyksiä valokuvan ja valokuvauksen sekä eläimen hyödyntämisestä toimintaterapiassa. Tarkoituksena oli koota toimintaterapeuteille kyseisten menetelmien käyttöönottoa helpottavaa...

 13. Iloa ja sisältöä ikääntyvän elämään : lemmikin omistaminen merkityksellisenä toimintana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Miia Saarimäki

  Yksilölle merkityksellisen toiminnan kautta ihminen ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan. Merkitykset ja tyytyväisyyden kokeminen muodostuvat ainutlaatuisten kiinnostuksen kohteiden ja toimintojen kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella...

 14. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 15. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 16. Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

  Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän...

 17. A Protocol for Animal Assisted Therapy in a Midwestern Hospital

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Alexie J. Traiser, Katie J. Huot

  Animal Assisted Therapy (AAT) has been shown to improve physiological, psychological, social, and physical aspects of clients (Miller & Ingram, 2000; Diefenbeck, Bouffard, Matukaitis, Hastings & Coble, 2010). AAT increases an individual’s strength, cognition, range of motion, and...

 18. A Reference Tool for Occupational Therapists to Utilize when Planning Occupation-Based Interventions Using Animal-Assisted Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer L. Hamre, Kathryn E. Nagorka

  The purpose of this scholarly project was to develop a reference tool for occupational therapists to implement an animal-assisted therapy (AAT) program utilizing small animals in preparatory, purposeful, and occupation-based interventions. A thorough literature review was completed using...

 19. Intentional Integration of Service and Therapy Dogs in an Occupational Therapy Program Curriculum

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Stephanie Rehovsky, Brittni Danner

  This scholarly project involves the intentional integration of Buddy, the service/therapy dog of the University of North Dakota’s Occupational Therapy graduate program. This project contains researched evidence regarding the variety of benefits involved with the implementation of animal...

 20. Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Eeva Kahilaniemi

  Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on opinnäytetyö, jonka tuotoksena toteutin saman nimisen oppikirjan. Toiminnallisena opinnäytetyönä tehty kirja on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen...