The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Tags / Occupational Therapy / All Categories

Tags: Occupational Therapy

All Categories (41-60 of 132)

 1. Kids & Horses

  Full-text: Available

  Kids & Horses is a non-profit organization that serves children and adults with disabilities in Northern Nevada through the use of horses. Kids & Horses offers a variety of services, including physical therapy, occupational therapy, speech therapy,  and adaptive riding...

 2. Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Eeva Kahilaniemi

  Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on opinnäytetyö, jonka tuotoksena toteutin saman nimisen oppikirjan. Toiminnallisena opinnäytetyönä tehty kirja on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen...

 3. Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elina Vaskonen, Anna-Maaria Koiso-Kanttila

  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta toimintaterapeuttien ohjaamaan eläinavusteiseen terapiaan, jossa eläiminä on käytetty joko lemmikkieläimiä tai maatilan eläimiä, sekä kuvata...

 4. Effects of dog-assisted intervention on quality of life in nursing home residents with dementia

  | Contributor(s):: Karefjard, A., Nordgren, L.

 5. Case–Control Study of Hazards in the Home and Risk of Falls and Hip Fractures

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lindy Clemson, Robert G. Cumming, Maryanne Roland

  The importance of environmental hazards in the home as risk factors for falls and fractures is uncertain. A case–control study was conducted, involving people aged 65 years and over referred to an occupational therapy department for home assessment. There were 52 subjects with a recent...

 6. Ride On St. Louis

  At Ride On St. Louis we promote health and enrich lives through love, joy and holistic healing. We are a comprehensive therapy, conditioning and learning non-profit organization serving adults and children with disabilities, veterans and youth in and around the St. Louis area. Ride On St. Louis...

 7. Integration of Animal-Assisted Therapy Standards in Pediatric Occupational Therapy

  | Contributor(s):: Sara J. Shue, Melissa Y. Winkle, M J Mulcahey

  The primary purpose of this study was to describe how the best practice recommendations and standards of practice related to animal-assisted therapy (AAT) are being incorporated into pediatric occupational therapy (OT). The study design was a nonexperimental survey that identified the...

 8. Eläimen roolit toimintaterapiassa

  | Contributor(s):: Heini Rantala, Eerika Korhonen

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella eläimen rooleja toimintaterapian viitekehyksessä. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää sitä, minkälaisissa toimintaterapiainterventioissa eläimiä on hyödynnetty ja minkälainen on...

 9. Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet

  | Contributor(s):: Johanna Hakanen, Jenni Huttunen

  Kiinnostus Green Carea kohtaan kasvaa parhaillaan niin maailmalla kuin Suomessa. Eläinavusteinen terapia, jota muun muassa toimintaterapeutit käyttävät yhtenä työmuotonaan kuuluu tämän käsitteen alle. Opinnäytetyön kohteena oli tutkia...

 10. KUMPPANINA LEMMIKKI : Opas lemmikkieläimen hankkimisen ja omistamisen tueksi

  | Contributor(s):: Anniina Niska, Merja Salovaara

  Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa kuntoutuja ja toimintaterapeutti työskentelevät yhteistyössä kuntoutujan toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Toiminnan terapeuttisen käytön avulla tuetaan kuntoutujan toiminnallista suoriutumista hänelle...

 11. Mögliche Effekte der tiergestützten Therapie bei Menschen mit Demenz : Umsetzung dieses Ansatzes in der Ergotherapie

  | Contributor(s):: Sarah Hauser, Erika Kuster

  Ziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, mögliche Effekte von tiergestützter Therapie auf älteren Menschen mit Demenz aufzuzeigen und mögliche Ansätze für die Ergotherapie anhand des Lifestyle Performance Models darzustellen.Hintergrund: Durch den...

 12. "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

  | Contributor(s):: Mira Kostamo

  Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli...

 13. Koira auttaa toimimaan : Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus koiran kanssa toimimisen vaikutuksesta ihmisen toimijuuteen

  | Contributor(s):: Laura Kymäläinen, Sini Lehtinen

  Eläimen ja ihmisen välistä suhdetta ja eläinavusteista toimintaa ja terapiaa kohtaan on nähtävillä lisääntyvää kiinnostusta ja se näkyy 2000 – luvulla ilmestyneiden tutkimusten, opinnäytetöiden ja pro gradujen...

 14. Mitä on alpakkaterapia : toimintaterapeutin näkökulma

  | Contributor(s):: Tiia Hagman

  Opinnäytetyön aiheena on selventää tapaustutkimuksen avulla, mitä alpakkaterapia käytännössä on. Valmis työ luovutetaan alpakoita kasvattavan Lumotarhan käyttöön. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla toimintaterapeutti Joyce...

 15. LYSTI -RYHMÄ : Kokemuksia lasten ja nuorten koira-avusteisesta toimintaterapiaryhmästä

  | Contributor(s):: Sanni-Maria Sarajärvi, Eeva Määttä, Noora Happonen

  Koira-avusteisen toimintaterapian käyttö on Suomessa vielä aika tuntematonta. Myös kyseiseen menetelmään liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä on suhteellisen vähän saatavilla. Menetelmän käyttö on kuitenkin...

 16. The Impact of Service Dogs on Engagement in Occupation among Females with Mobility Impairments: A Qualitative Descriptive Study

  | Contributor(s):: Ellen Herlache-Pretzer, Melissa Y. Winkle, Rachel Csatari, Alyssa Kolanowski, Amy Londry, Rachel Dawson

  It is becoming more common for people with disabilities to procure service dogs as a form of assistive technology (AT). However, there is little qualitative research examining the impact of service dogs on engagement in valued daily activities (occupations) among persons with mobility...

 17. Animal-Assisted Therapy: Mental, Physical, and Emotional Benefits Provided through Occupational Therapy

  | Contributor(s):: Madeline C. Greene

  The idea of animal-assisted therapy seems like it may be a new alternative of therapy, but in reality it dates back to ancient Egypt and dogs were considered sacred and used as a healing power (Fine, 2000). AAT is commonly used in Occupational Therapy where benefits can be identified physically,...

 18. The role of service dog training in the treatment of combat-related PTSD

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Yount, Rick, Cameron Ritchie, Elspeth, St. Laurent, Matthew, Chumley, Perry, Olmert, Meg Daley

  In response to the critical need for adjunctive treatments for soldiers with refractory forms of mental injury — primarily posttraumatic stress disorder (PTSD) — the US military is developing complementary and alternative medicine (CAM) techniques, including animal-assisted...

 19. Combat operational stress control in Iraq and Afghanistan: army occupational therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Smith-Forbes, Enrique, Najera, Cecilia, Hawkins, Donald

  One of the primary roles for U.S. Army Occupational Therapists (OTs) during combat operations is the Behavioral Health (BH) mission. Army OTs have been involved in Operation Iraqi Freedom (OIF) and Operation Enduring Freedom (OEF) providing BH treatment to service members, serving in Brigade...

 20. Thai elephant‐assisted therapy programme in children with Down syndrome

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Satiansukpong, Nuntanee, Pongsaksri, Maethisa, Sasat, Daranee

  The objectives of this study were to examine the effects of the Thai Elephant‐Assisted Therapy Programme for children with Down syndrome (DS) (TETP‐D) on balance, postural control and visual motor integration (VMI). A quasi‐experimental design with blind control was used. Sixteen children with...