You are here: Home / Tags / pedagogy / All Categories

Tags: pedagogy

All Categories (1-12 of 12)

 1. NEW THERAPEUTIC PROFESSIONS : ART-THERAPY AND ANIMAL ASSISTED PSYCHOTHERAPY AS A RESOURCE FOR BETTER INCLUSION

  Contributor(s):: Bar-On, S., Eshkar, M.

  20192706-2706978-84-09-08619-1Iated-Int Assoc Technology Education & DevelopmentValenicaEnglish[Bar-On, S.] Levinsky Coll Educ, Tel Aviv, Israel.Bar-On, S (corresponding author), Levinsky Coll Educ, Tel Aviv, Israel.text

 2. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mirva Heikkinen

  Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä opinnäytetyö kertoo teorian avulla ihmisille, miksi sosiaalipedagoginen koiratoiminta toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen työmenetelmänä seurakunnan...

 3. Eläinavusteinen erityispedagogiikka : Koira-avusteisen työskentelyn merkitys kahdelle kehitysvammaiselle henkilölle kotona ja toimintakeskuksessa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Norma Tiainen

  Opinnäytetyö on kvalitatiivinen, toiminnallinen tutkimus, jonka tavoite oli tuoda esille eläinavusteista työskentelyä, sen hyötyjä ja soveltamismahdollisuuksia erityispedagogisessa toiminnassa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Toiminnalliset...

 4. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opas erityisryhmille : Pientallin perehdyttämisopas

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sanni Piironen

  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas Pientallille. Oppaan avulla asiakkaat pääsevät perehtymään paremmin Pientallin toimintaan, joka toimii sosiaalipedagogista hevostoimintaa ajatellen. Toiminnan ollessa vielä melko...

 5. Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Iina Kela

  Detta handlingsbaserade examensarbete strävar till att sprida kunskap kring socialpedagogisk hästverksamhet på svenska. Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny verksamhetsform i Finland, som inte fått så mycket synlighet inom stödjande av...

 6. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Susanna Haapiainen

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka vaikuttavaa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on siihen osallistuneiden toimintakyvyn kannalta. Tämä vaikuttavuus toimintakykyyn selvitettiin asiakkaiden omasta näkökulmasta katsoen. Tutkimuksessa käytettiin kahta...

 7. Työntekijöiden näkemyksiä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maija Larja

  Tämän opinnäytetyön aiheena on sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Toiminta perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen, jonka kolme keskeistä elementtiä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Opinnäytetyön tavoitteena oli...

 8. "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

  | Contributor(s):: Mira Kostamo

  Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli...

 9. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta : opas sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta

  | Contributor(s):: Pia Leppälahti, Nina Nicol, Heidi Rietz-Korpela, Heidi Svanström

  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on laaja-alaisesti kuntouttavaa ja kokonaisvaltaisesti henkistä hyvinvointia lisäävää toimintaa. Toiminnan perusteeksi tehdään aina yksilöllinen suunnitelma, jonka pohjalta toiminta on tavoitteellista. Yhteisöllisyyden...

 10. Children's Minds As Pets

  | Contributor(s):: Egan, Kieran

 11. Vielfalt als Chance - Integrationspädagogik mit dem Pferd [Diversity as a Chance - Horse Assisted Integrative Pedagogy]

  | Contributor(s):: Tisch-Keckstein, Martina, Jeitler, Michaela

 12. Interspecies education for humans, animals, and the earth

  | Contributor(s):: Andrzejewski, Julie, Pedersen, Helena, Wicklund, Freeman