HABRI Central - Tags: Qualitative Research
 
You are here: Home / Tags / Qualitative Research / Theses

Tags: Qualitative Research

Resources (1-20 of 121)

 1. The Effects of Bonding with a Canine on Bereavement Following the Loss of a Family Member

  Contributor(s):: Turab, Mahwish A.

 2. Investigating the Effects of Emotional Support Animals on Mental Health and Wellbeing: A Phenomenological Approach

  Contributor(s):: Saunders, Alexa

 3. Experiences of People with Multiple Sclerosis and their use of Assistance Dogs: An Interpretative Phenomenological Analysis

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: O'Connor, Gráinne Ann

  In this thesis, findings are reported from a qualitative study of eleven people living with multiple sclerosis (MS) who between them have used nineteen assistance dogs for more than two decades. The first recorded use of dogs specifically trained to help people living with physical impairments...

 4. Controlling the Uncontrollable: a Grounded Discursive Study of the Human-Animal Relationship “Captured” in the Rogue Elephant

  | Contributor(s):: Granden, Michelle

 5. Infection Control Insights for Hospital Animal-assisted Intervention Program Implementation: From Stakeholder Perspectives to Microbial Dynamics

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Dalton, Kathryn R.

  Background: While animal-assisted intervention (AAI) programs have shown significant benefits to patients, there are concerns regarding their use in healthcare settings limiting utilization. This works aims to enhance the adoption and use of hospital AAI programs and understand the positive and...

 6. Virikkeitä aidosta hännänheilutuksesta : Ikäihmisten kokemuksia kaverikoiratoiminnasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Miia Vauhkonen, Oona Hirvi

  Tutkimuksen tilaajana oli Suomen Kennelliitto, joka on perustettu vuonna 1889. Suomen Kennelliitto on koirajärjestö, joka järjestää muun muassa kaverikoiratoimintaa. Kaverikoira-nimike patentoitiin vuonna 2005 ja sitä saavat käyttää vain Kennelliiton...

 7. KOIRA-AVUSTEISUUS ARTIKKELEIDEN NÄKÖKULMASTA : Kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jenni Kääpä

  Tämän opinnäytetyön aiheena on koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena. Näkökulma aiheeseen on, kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa. Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä koira-avusteisuus ja...

 8. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Susanna Haapiainen

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka vaikuttavaa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on siihen osallistuneiden toimintakyvyn kannalta. Tämä vaikuttavuus toimintakykyyn selvitettiin asiakkaiden omasta näkökulmasta katsoen. Tutkimuksessa käytettiin kahta...

 9. "Eläinavusteisilla menetelmillä on niinku isompi potentiaali käsillä kuin mitä me ehkä välttämättä edes ymmärretäänkään" : eläinavusteisuuden merkitykset tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakkaan, ammattilaisen ja sosiaalialan näkökulm

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katri Oijennus, Riikka Valo

  Sosiaalialalla tapahtuu merkittäviä muutoksia sosiaalihuoltolakiuudistuksen sekä tulevan maakunta- eli sote-uudistuksen myötä. Nämä muutokset näkyvät monitasoisesti myös työkentillä asiakastyöhön juurrutettavien uusien...

 10. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa

  | Contributor(s):: Susanna Tuovinen

  Koira-avusteinen psykoterapia on maailmalla tunnettu hoitomuoto psyykkisten häiriöiden hoidossa. Suomessa se ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut samanlaista suosiota. Tämä opinnäytetyö kertoo koira-avusteisesta terapiasta ja sen käytöstä...

 11. Exploring the use of animal-assisted therapy in educational psychology

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Scholtz, Sune

  The purpose of this study was to explore the use of Animal-Assisted Therapy in Educational Psychology. An empirical study of limited extent was undertaken, which was qualitative by nature and conducted from an interpretivist paradigm. I made use of a therapeutic case, which served as an...

 12. School social work with grieving children in the twin cities

  | Contributor(s):: Quinn-Lee, Lisa

 13. Interspecies kinship: Persons in later life and their companion animals

  | Contributor(s):: Yukl, Toni Anne

 14. A qualitative study of caring within the human-animal bond in adults living with chronic illness

  | Contributor(s):: Darling, Ardelle A.

 15. Conflict and connection: A theoretical and evaluative study of an equine-assisted psychotherapy program for at-risk and delinquent girls

  | Contributor(s):: Foley, Allison Jan

 16. Equine therapy: what impact does owning or riding a horse have on the emotional well-being of women?

  | Contributor(s):: Koch, Linda F.

 17. The Effect of Animal-Assisted Therapy on Children with Disabilities

  | Contributor(s):: Alison E. Ries, Catherine Marrs Fuchsel (adviser)

  This research project is a qualitative study that explores the effect of Animal-Assisted Therapy (AAT) on children with disabilities from the perspective of Animal-Assisted Therapists. One of the goals of this research project was to provide support for this holistic inclusion of AAT in...

 18. Therapeutic Riding and Its Effect on Self-Esteem

  | Contributor(s):: Jill C. Hardy, Susan M. Schultz (adviser)

  This paper documents the history of equine assisted therapy, therapeutic riding programs and the value of utilizing the equine as part of an alternative program for children and adults with disabilities. The researcher performed a qualitative study by working with two equine centers certified for...

 19. What do Therapists Think is the Uniqueness of Animal Assisted Therapy that Engages Children?

  | Contributor(s):: Megan Marie Mensink, Sarah M. Ferguson (adviser)

  What do therapists believe is the uniqueness of animal assisted therapy that engages children? This is the main question this research aims to answer. The purpose of this study was to get the opinions of therapists on how animal assisted therapies benefit children. In this qualitative study, the...

 20. Effectiveness of Animal-Assisted Therapy: Therapists' Perspectives

  | Contributor(s):: Nichole M. Budahn, Valandra (adviser)

  Animal-assisted therapy has frequently been used with children who have autism spectrum disorder. This study examined animal-assisted therapists’ perceptions of effectiveness of animal-assisted therapy with children who have DSM-IV mental health diagnoses. The researcher recruited self-identified...