You are here: Home / Tags / Qualitative Research / All Categories

Tags: Qualitative Research

All Categories (41-60 of 117)

 1. Parental Perceptions of the Nature of the Relationship Children with Autism Spectrum Disorders Share with Their Canine Companion

  Contributor(s):: Harwood, C., Kaczmarek, E., Drake, D.

 2. Naturecultures and the affective (dis)entanglements of happy meat

  Contributor(s):: Bruckner, Heide K., Colombino, Annalisa, Ermann, Ulrich

 3. Mobility and medical service dogs: a qualitative analysis of expectations and experiences

  Contributor(s):: Rodriguez, K. E., Bibbo, J., Verdon, S., O'Haire, M. E.

 4. The communicative role of companion pets in patient-centered critical care

  Contributor(s):: Yamasaki, J.

 5. Virikkeitä aidosta hännänheilutuksesta : Ikäihmisten kokemuksia kaverikoiratoiminnasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Miia Vauhkonen, Oona Hirvi

  Tutkimuksen tilaajana oli Suomen Kennelliitto, joka on perustettu vuonna 1889. Suomen Kennelliitto on koirajärjestö, joka järjestää muun muassa kaverikoiratoimintaa. Kaverikoira-nimike patentoitiin vuonna 2005 ja sitä saavat käyttää vain Kennelliiton...

 6. KOIRA-AVUSTEISUUS ARTIKKELEIDEN NÄKÖKULMASTA : Kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jenni Kääpä

  Tämän opinnäytetyön aiheena on koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena. Näkökulma aiheeseen on, kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa. Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä koira-avusteisuus ja...

 7. What Are the Positives? Exploring Positive Welfare Indicators in a Qualitative Interview Study with Livestock Farmers

  | Contributor(s):: Vigors, B., Lawrence, A.

 8. Photo-Elicited Conversations about Therapy Dogs as a Tool for Engagement and Communication in Dementia Care: A Case Study

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Nordgren, L., Asp, M.

 9. Participatory methodologies in research with children: creative and innovative approaches

  | Contributor(s):: Pereira, V. R., Coimbra, V. C. C., Cardoso, C. S., Oliveira, N. A., Vieira, A. C. G., Nobre, M. O., Nino, M. E. L.

 10. Ethnozoology in Brazil: current status and perspectives

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Rômulo RN Alves, Wedson MS Souto

  Ancient connections between animals and human are seen in cultures throughout the world in multiple forms of interaction with the local fauna that form the core of Ethnozoology. Historically, ethnozoological publications grew out of studies undertaken in academic areas such as zoology, human...

 11. Veterans transitioning from isolation to integration: a look at veteran/service dog partnerships

  | Contributor(s):: Crowe, T. K., Sanchez, V., Howard, A., Western, B., Barger, S.

 12. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Susanna Haapiainen

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka vaikuttavaa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on siihen osallistuneiden toimintakyvyn kannalta. Tämä vaikuttavuus toimintakykyyn selvitettiin asiakkaiden omasta näkökulmasta katsoen. Tutkimuksessa käytettiin kahta...

 13. "Eläinavusteisilla menetelmillä on niinku isompi potentiaali käsillä kuin mitä me ehkä välttämättä edes ymmärretäänkään" : eläinavusteisuuden merkitykset tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakkaan, ammattilaisen ja sosiaalialan näkökulm

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katri Oijennus, Riikka Valo

  Sosiaalialalla tapahtuu merkittäviä muutoksia sosiaalihuoltolakiuudistuksen sekä tulevan maakunta- eli sote-uudistuksen myötä. Nämä muutokset näkyvät monitasoisesti myös työkentillä asiakastyöhön juurrutettavien uusien...

 14. The Truth about Humans: The Decision to Adopt Dogs & Cats

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Leann Stadtlander

  Millions of dogs and cats are adopted from animal shelters every year, however, little is known about why specific animals are adopted. This study examines the qualitative comments given by adopters of cats and dogs for selecting specific animals. Differences between the species and insights...

 15. Brazilian Citizens' Opinions and Attitudes about Farm Animal Production Systems

  | Contributor(s):: Maria C. Yunes, Marina A. G. von Keyserlingk, Maria J. Hotzel

  The inclusion of societal input is needed for food animal production industries to retain their “social license to operate”. Little is known about the knowledge and attitudes of Brazilian citizens regarding food animal production systems. The aim of this study was to explore the...

 16. Veterinary and Equine Science Students' Interpretation of Horse Behaviour

  | Contributor(s):: Gabriella Gronqvist, Chris Rogers, Erica Gee, Audrey Martinez, Charlotte Bolwell

  We assessed first-year veterinary science and veterinary technology and undergraduate equine science students interpretation of expressive horse behaviours. Previous experience with horses appeared to influence the students’ perception of the horses’ behaviour. Qualitative assessments...

 17. Feline Obesity in Veterinary Medicine: Insights from a Thematic Analysis of Communication in Practice

  | Contributor(s):: Alexandra M. Phillips, Jason B. Coe, Melanie J. Rock, Cindy L. Adams

  Feline obesity has become a common disease and important animal welfare issue. Little is known about how, or how often, veterinarians and feline-owning clients are addressing obesity during clinical appointments. The purpose of this qualitative study was to characterize verbal and non-verbal...

 18. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa

  | Contributor(s):: Susanna Tuovinen

  Koira-avusteinen psykoterapia on maailmalla tunnettu hoitomuoto psyykkisten häiriöiden hoidossa. Suomessa se ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut samanlaista suosiota. Tämä opinnäytetyö kertoo koira-avusteisesta terapiasta ja sen käytöstä...

 19. Assisted therapy with dogs in cancer services

 20. Equine-Assisted Psychotherapy for adolescents experiencing depression and/or anxiety: A therapist's perspective

  | Contributor(s):: Wilson, K., Buultjens, M., Monfries, M., Karimi, L.