Support

Support Options

Report a problem

About you
About the problem
 
You are here: Home / Tags / Service animals / All Categories

Tags: Service animals

All Categories (101-120 of 649)

 1. Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet

  Contributor(s):: Johanna Hakanen, Jenni Huttunen

  Kiinnostus Green Carea kohtaan kasvaa parhaillaan niin maailmalla kuin Suomessa. Eläinavusteinen terapia, jota muun muassa toimintaterapeutit käyttävät yhtenä työmuotonaan kuuluu tämän käsitteen alle. Opinnäytetyön kohteena oli tutkia...

 2. The Benefits of Pet Ownership for Single Adults in Midlife

  Contributor(s):: Lauren McGillivray

  Pets are shown to enhance quality of life through support and companionship. Midlife is a time where pets may be most valuable, since it is a time that involves critical changes to intimate relationships, roles and status. In this article a critical review of the literature on midlife development...

 3. Summarizing Research on Companion Animal Population Dynamics and Control Practices, and Exploring Factors Impacting Dogs' Time to Adoption in a Shelter System

  Contributor(s):: Aileigh Kay

  A scoping review was conducted to identify all globally published literature investigating population dynamics and control practices of companion animals. There were 7810 unique citations initially identified, 869 articles (450 primary research and 419 reviews) were confirmed relevant. Most...

 4. Humane Education: Perspectives of Practitioners on Program Evaluation Efforts and Analysis of Changes in Knowledge, Attitudes, and Empathy in Two Violence Prevention and Intervention Programs

  Contributor(s):: Melanie Wagner

  This descriptive and comparative study examined the current landscape of humane education program evaluation and data analysis through a survey of humane educators across the country. Results of the humane education survey show that data collection and evaluation are occurring in humane education...

 5. KUMPPANINA LEMMIKKI : Opas lemmikkieläimen hankkimisen ja omistamisen tueksi

  Contributor(s):: Anniina Niska, Merja Salovaara

  Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa kuntoutuja ja toimintaterapeutti työskentelevät yhteistyössä kuntoutujan toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Toiminnan terapeuttisen käytön avulla tuetaan kuntoutujan toiminnallista suoriutumista hänelle...

 6. Interação humano-cão: o social constituído pela relação interespécie

  Contributor(s):: Ceres Berger Faraco

  A presente tese consiste de estudos na área da Psicologia, abordando o sistema social na lnteração Humano-Cão. Defende-se que ha uma sociedade particular constituída por humanos e cães e que a teoria sobre o social de Humberto Maturana nos oferece apoio...

 7. Facilitating an animal-assisted intervention program : the risks and rewards of working with animals in helping and educational settings

  Contributor(s):: Katelynn Couling

  Humans and animals have been living and working together for centuries. The mutual relationship that developed lead professionals to begin incorporating animals into human services and education to enhance human wellness, a practice presently referred to as Animal-assisted Intervention (AAI). In...

 8. Mögliche Effekte der tiergestützten Therapie bei Menschen mit Demenz : Umsetzung dieses Ansatzes in der Ergotherapie

  Contributor(s):: Sarah Hauser, Erika Kuster

  Ziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, mögliche Effekte von tiergestützter Therapie auf älteren Menschen mit Demenz aufzuzeigen und mögliche Ansätze für die Ergotherapie anhand des Lifestyle Performance Models darzustellen.Hintergrund: Durch den...

 9. Pet Provocateur: Questioning Human/Non-Human Relationships in Visual Representations

  Contributor(s):: Linsen Settembrini

  This thesis consists of two parts, one visual and the other textual. For the first section I have created a series of ostentatious paintings concerning the animal subject as a protagonist in our consumer culture. The result was a solo exhibition titled zooccoco by phat glitz, which illustrated...

 10. The efficacy of therapy dogs as teaching adjuncts in promoting empathy in preschool children

  Contributor(s):: Michael Jeffrey Donaldson

  The purpose of this study was to present empirical evidence about the efficacy of using therapy dogs as teacher adjuncts in schools to promote the social and emotional skills of preschool-aged children. Across a nine-week period of time, preschool-aged children assigned to the treatment condition...

 11. Koirakuuntelijat : koira-avusteinen työskentely koulukiusaamiseen puuttumisessa

  Contributor(s):: Merja Lundelin

  Kehittämistyöni tavoitteena oli tehdä koulukiusaamisprojektista projektisuunnitelma. Hankkeen aloitteentekijänä on Suomen Karva-Kaverit ry. Kehittämistyöni aihe on hyvin ajankohtainen, koska koulukiusaamiseen kiinnitetään huomiota joka...

 12. Quality of Life of Service Dog Partners

  Contributor(s):: Robert Wesley Milan

  Medical advances are constantly increasing survival rates of individuals experiencing traumatic accidents and infants born with disabilities. Medical advances have also significantly increased the life expectancy of individuals living with disabilities as well as the general population. Along...

 13. "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

  Contributor(s):: Mira Kostamo

  Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli...

 14. Human - animal interaction and the benefits to mental health: A phenomenological study

  Contributor(s):: Jasmin Jau

  The prevalence of mental illness is a major concern in Australia and worldwide. It is one of the leading causes of disability in Australia and it is estimated that globally one in four people will experience a mental illness at some point in their life. One of the lesser known therapies and...

 15. Comfort of Animals: Effects of An Animal's Presence on Stress

  Contributor(s):: Melanie R. Gillan

 16. Liminal spaces : therapeutic encounters between horses and adolecents

  Contributor(s):: Stephanie Terre Blanche

  In this study, the intersections between Equine Assisted Psychotherapeutic interventions and adolescence are explored. Equine Assisted therapeutic work has recently gained much popularity in the field of psychology, due to many reported benefits, which include the value of the use of the horse as...

 17. Mitä on alpakkaterapia : toimintaterapeutin näkökulma

  Contributor(s):: Tiia Hagman

  Opinnäytetyön aiheena on selventää tapaustutkimuksen avulla, mitä alpakkaterapia käytännössä on. Valmis työ luovutetaan alpakoita kasvattavan Lumotarhan käyttöön. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla toimintaterapeutti Joyce...

 18. Beliefs About Animal Assisted Interventions Among Medical Social Workers

  Contributor(s):: Gyda D. Boyd

  Animal‑Assisted Intervention (AAI) is used to significantly reduce pain, lower blood pressure, decrease anxiety, and help ease depression in people with a range of health problems; however, it is not readily used in the hospital setting. Research involving the Human‑Animal Bond (HAB) is well...

 19. Eläimet työhyvinvoinnin tukena : palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn

  Contributor(s):: Pauliina Mielonen

  Tämä opinnäytetyö toteutui työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jonka tavoitteena oli tuottaa Finla Työterveys Oy:lle työhyvinvointia tukeva palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn. Tarkoituksena...

 20. Student Perceptions of Introducing a Service-Dog-in-Training Program at Eastern Kentucky University

  Contributor(s):: Kara Worley

  For centuries, dogs have been utilized for therapeutic purposes, as pets, and as highly trained service animals. Past research has focused specifically on the benefits associated with utilizing service dogs, especially for people with disabilities and veterans. 4 Paws for Ability is an...