You are here: Home / Tags / Animal-assisted therapies + Occupational Therapy / All Categories

Tags: Animal-assisted therapies + Occupational Therapy

All Categories (1-20 of 68)

 1. Bit By Bit Therapy

  Full-text: Available

  Bit-By-Bit is both an American Hippotherapy Association Registered Facility and a PATH (Professional Association of Therapeutic Horsemanship International) Accredited Therapeutic Riding Center specializing in speech, occupational and physical therapies. Bit by Bit is made up of a team of 15-20...

 2. The Therapy Farm LLC

  Full-text: Available

  The Therapy Farm offers a distinctive occupational therapy experience for those who (are disabled or) have special needs. Our unique approach is holistic, multi-sensory and fun. Far from clinical or cold, we incorporate animals like dogs and horses and the outdoors into our practice as often as...

 3. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 4. Valokuvan ja valokuvauksen sekä eläinten käyttö toimintaterapeutin työn tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Henriikka Kellokumpu, Sanni-Maria Lähde, Mari Rappe

  Opinnäytetyössä tutkittiin toimintaterapeuttien näkemyksiä valokuvan ja valokuvauksen sekä eläimen hyödyntämisestä toimintaterapiassa. Tarkoituksena oli koota toimintaterapeuteille kyseisten menetelmien käyttöönottoa helpottavaa...

 5. The Meaning and Motivation of Children Participating in Animal-Assisted Therapy: A Pilot Study

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Beth Laskowski, Melissa Y. Winkle, Whitney Lucas Molitor

  Background: Despite claims that animal-assisted therapy is beneficial, there is limited empirical evidence supporting this. Current literature supports the physical, emotional, and psychological benefits an animal can provide, but few studies have explored the outcomes of incorporating an...

 6. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 7. Exploring the influence of service dogs on participation in daily occupations by veterans with PTSD: A pilot study

  | Contributor(s):: McLaughlin, K., Hamilton, A. L.

 8. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 9. Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

  Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän...

 10. A Protocol for Animal Assisted Therapy in a Midwestern Hospital

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Alexie J. Traiser, Katie J. Huot

  Animal Assisted Therapy (AAT) has been shown to improve physiological, psychological, social, and physical aspects of clients (Miller & Ingram, 2000; Diefenbeck, Bouffard, Matukaitis, Hastings & Coble, 2010). AAT increases an individual’s strength, cognition, range of motion, and...

 11. A Reference Tool for Occupational Therapists to Utilize when Planning Occupation-Based Interventions Using Animal-Assisted Therapy

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jennifer L. Hamre, Kathryn E. Nagorka

  The purpose of this scholarly project was to develop a reference tool for occupational therapists to implement an animal-assisted therapy (AAT) program utilizing small animals in preparatory, purposeful, and occupation-based interventions. A thorough literature review was completed using...

 12. Kids & Horses

  Full-text: Available

  Kids & Horses is a non-profit organization that serves children and adults with disabilities in Northern Nevada through the use of horses. Kids & Horses offers a variety of services, including physical therapy, occupational therapy, speech therapy,  and adaptive riding...

 13. Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elina Vaskonen, Anna-Maaria Koiso-Kanttila

  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta toimintaterapeuttien ohjaamaan eläinavusteiseen terapiaan, jossa eläiminä on käytetty joko lemmikkieläimiä tai maatilan eläimiä, sekä kuvata...

 14. Effects of dog-assisted intervention on quality of life in nursing home residents with dementia

  | Contributor(s):: Karefjard, A., Nordgren, L.

 15. Ride On St. Louis

  At Ride On St. Louis we promote health and enrich lives through love, joy and holistic healing. We are a comprehensive therapy, conditioning and learning non-profit organization serving adults and children with disabilities, veterans and youth in and around the St. Louis area. Ride On St. Louis...

 16. Integration of Animal-Assisted Therapy Standards in Pediatric Occupational Therapy

  | Contributor(s):: Sara J. Shue, Melissa Y. Winkle, M J Mulcahey

  The primary purpose of this study was to describe how the best practice recommendations and standards of practice related to animal-assisted therapy (AAT) are being incorporated into pediatric occupational therapy (OT). The study design was a nonexperimental survey that identified the...

 17. Eläimen roolit toimintaterapiassa

  | Contributor(s):: Heini Rantala, Eerika Korhonen

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella eläimen rooleja toimintaterapian viitekehyksessä. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää sitä, minkälaisissa toimintaterapiainterventioissa eläimiä on hyödynnetty ja minkälainen on...

 18. Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet

  | Contributor(s):: Johanna Hakanen, Jenni Huttunen

  Kiinnostus Green Carea kohtaan kasvaa parhaillaan niin maailmalla kuin Suomessa. Eläinavusteinen terapia, jota muun muassa toimintaterapeutit käyttävät yhtenä työmuotonaan kuuluu tämän käsitteen alle. Opinnäytetyön kohteena oli tutkia...

 19. KUMPPANINA LEMMIKKI : Opas lemmikkieläimen hankkimisen ja omistamisen tueksi

  | Contributor(s):: Anniina Niska, Merja Salovaara

  Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa kuntoutuja ja toimintaterapeutti työskentelevät yhteistyössä kuntoutujan toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Toiminnan terapeuttisen käytön avulla tuetaan kuntoutujan toiminnallista suoriutumista hänelle...

 20. Mögliche Effekte der tiergestützten Therapie bei Menschen mit Demenz : Umsetzung dieses Ansatzes in der Ergotherapie

  | Contributor(s):: Sarah Hauser, Erika Kuster

  Ziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, mögliche Effekte von tiergestützter Therapie auf älteren Menschen mit Demenz aufzuzeigen und mögliche Ansätze für die Ergotherapie anhand des Lifestyle Performance Models darzustellen.Hintergrund: Durch den...