You are here: Home / Tags / physiotherapy + Physical therapy / All Categories

Tags: physiotherapy + Physical therapy

All Categories (1-2 of 2)

  1. Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

    Full-text: Available

    | Contributor(s):: Maria Maljanen

    Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian...

  2. Equine physiotherapy: a comparative view of the science underlying the profession

    | Contributor(s):: McGowan, C. M., Stubbs, N. C., Jull, G. A.