You are here: Home / Tags / Well-being / Theses

Tags: Well-being

Resources (1-20 of 219)

 1. Turpaterapiaa ja karvaista kaveruutta : ihmisen ja eläimen välinen suhde sekä eläinten koetut vaikutukset hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tanja Honkanen

  Vaikka ihmisen ja eläimen välinen suhde on ilmiönä tuhansia vuosia vanha, on sen yhteyksiä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin tutkittu aktiivisesti vasta reilut 30 vuotta. Kertynyt tutkimus on keskittynyt koiriin ja erityisryhmiin. Ihmisen ja eläimen välisen...

 2. Metsä ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee metsää : Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Anniina Aaramaa, Riikka Kivimäki

  Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvuutta sosiaalialan yrityksissä ja vankilaympäristössä sekä lisätä luonto- ja eläinavusteisten menetelmien tunnettavuutta sosiaali- ja terveysalalla....

 3. Virikkeitä aidosta hännänheilutuksesta : Ikäihmisten kokemuksia kaverikoiratoiminnasta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Miia Vauhkonen, Oona Hirvi

  Tutkimuksen tilaajana oli Suomen Kennelliitto, joka on perustettu vuonna 1889. Suomen Kennelliitto on koirajärjestö, joka järjestää muun muassa kaverikoiratoimintaa. Kaverikoira-nimike patentoitiin vuonna 2005 ja sitä saavat käyttää vain Kennelliiton...

 4. Dog Ownership, Attachment and Overall Wellbeing among Young Adults

  | Contributor(s):: Kasiani Michalopoulos

 5. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa : Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa

  | Contributor(s):: Sini Reini

  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja tarkastella eläinavusteista toimintaa ja sen yhteyttä sosiaali- ja terveysalaan. Tarkemmin eriteltynä tarkoituksena on selvittää mitä eläinavusteinen toiminta on, miten eläinavusteinen toiminta voi...

 6. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  | Contributor(s):: Mia Färm

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata minkälaisia sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöitä eläinavusteisesta toiminnasta ja terapiasta löytyy Theseus-julkaisuarkistosta aikana 1.1.2009-11.9.2013. Opinnäytetyön tavoitteena oli...

 7. Sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande

  | Contributor(s):: Emma Gäddnäs

  Denna studie undersöker sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande. Syftet med studien är att diskutera vad sällskapsdjur betyder för de äldres välbefinnande och vad djur kan betyda för de äldre som bor på...

 8. Mögliche Effekte der tiergestützten Therapie bei Menschen mit Demenz : Umsetzung dieses Ansatzes in der Ergotherapie

  | Contributor(s):: Sarah Hauser, Erika Kuster

  Ziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, mögliche Effekte von tiergestützter Therapie auf älteren Menschen mit Demenz aufzuzeigen und mögliche Ansätze für die Ergotherapie anhand des Lifestyle Performance Models darzustellen.Hintergrund: Durch den...

 9. Prisoners in War: Zoos and Zoo Animals During Human Conflict 1870-1947

  | Contributor(s):: Clelly Johnson

      Animals are sentient beings capable of many of the same feelings experienced by humans. They mourn a loss, they feel love and loyalty, and they experience fear. During wars and conflicts, fear is a prevailing emotion among humans, who worry for their wellbeing. Animals,...

 10. "Hevonen ei ole minulle urheiluväline, se on arjen terapeutti" : Materiaalipaketti Pihlavan Tallille

  | Contributor(s):: Mira Kostamo

  Toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu Pihlavan Tallille. Pihlavan Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastustalli Kiihtelysvaarassa, Joensuussa. Ratsastustuntien ja – leirien lisäksi talli toteuttaa kuntouttavaa hevostoimintaa eli...

 11. Eläimestä tukea : Eläimen ja nuoren vuorovaikutus

  | Contributor(s):: Kaisa Karvonen, Maria Poskiparta

  Tutkimuksemme tarkoituksena oli tutkia eläinten eri merkitystä nuorten hyvinvoinnille. Tutkimuksessamme selvitimme mitä eri merkityksiä eläimillä on nuorille ja miten eri keinoin eläimiä voidaan käyttää nuorten tukena. Halusimme tuoda...

 12. Nature-based therapeutic service: Sustainability through individual holistic wellness

  | Contributor(s):: Weaver, Shawna Jo

 13. Improving well-being for older adults through pet therapy a grant proposal

  | Contributor(s):: Gelbaum, Jesi

 14. Human Dimensions of Human-Elephant Conflict in Botswana: Exploring Visible and Hidden Well-Being Impacts

  | Contributor(s):: Allison Mayberry

  High densities of wild African savannah elephants (Loxodonta africana) combined with widespread agricultural land use has led to increasing human-elephant conflict in Botswana’s rural north. As documented within the existing scholarship, negative encounters with elephants have visible...

 15. Animal welfare around the world: examining the role the economy has on animal welfare

  | Contributor(s):: Olivia J. Thornton

  Every person has a different perspective from which he or she views animals. For some, an animal is almost human-like; for others, animals are a means to an end; for most people, their beliefs fall somewhere between these two extremes. Animals may be viewed as pets by some and...

 16. A Study of the Nutritional Effect of Grains in the Diet of a Dog

  | Contributor(s):: Kristyn M. Souliere

  The present study was designed to address the prevalence of the lack of knowledge for what owners are feeding their dogs, and to determine if grain should be within the diet. It was hypothesized that a bag of feed containing protein at no specific level, with a low level of grain will be more...

 17. The impact of companion pets on the well-being of older adults

  | Contributor(s):: Than, Kim

 18. Experiencia del Programa CanVivir: Un estudio desde la voz de las jovenes participantes pertenecientes al Centro de Detencion y Tratamiento Social de Ponce

  | Contributor(s):: Lasanta Bondy, Adriana

 19. Understanding and quantifying the roles of perceived social support, pet attachment, and adult attachment in adult pet owners' sense of well-being

  | Contributor(s):: Langston, Stephanie Cecile

  Researchers have extolled the benefits of pet ownership. Most of the studies which have been published lack a theoretical lens through which to conceptualize the human-animal bond. Attachment theory offers a framework for understanding the connection between humans and pets. This study applied...

 20. Defending Nussbaum's "Other Species" Capability: Why Having Meaningful Relationships with Nature is Necessary for Living a Dignified Human Life

  | Contributor(s):: Larissa A. Walker

  This paper will explore the environment’s relational value through Martha Nussbaum’s view of what a good human life involves in socially-just liberal democratic societies--specifically her “Capabilities Approach.” In this approach, Nussbaum advances a list...